About Us
Courses
Extracurricular Activities
Community Outreach
Homemade Food
Photo Gallery
Activities and Events
News
Schedule
Library
Publications
Donations
 
'For God so loved the World that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life'
John 3:16
 
 
 
Church Readings - Greek Orthodox - Sunday October 21st

الرسالة

غلاطية 2: 16 – 20


يا إِخوَةُ، إِذ نَعلَمُ أَنَّ الإِنسانَ لا يُبَرَّرُ بِأَعمالِ النَّاموسِ، بل إِنَّما بِالإِيمانِ بِيَسوعَ المَسيح، آمَنَّا نَحنُ أَيضًا بِيَسوع المَسيح لِكَي نُبَرَّرَ بِالإِيمانِ بِالمسيح، لا بِأَعمالِ النَّاموسِ، إِذ لا يُبَرَّرُ بِأَعمالِ النَّاموسِ أَحَدٌ مِن ذَوي الجَسَد. فإِن كُنَّا وَنَحنُ طالِبونَ التَّبريرَ بِالمسيحِ وُجِدنا نَحنُ أَيضًا خَطَأَةً، أَفَيَكونُ المَسيحُ إذًا خادِمًا لِلخَطيئَة؟ حاشا. فَإِنِّي إِنْ عُدتُ أَبْني ما قَد هَدَمتُ، أَجعَل نَفسي مُتَعَدِّيًا، لِأَنِّي بِالنَّاموسِ مُتُّ لِلنَّاموسِ لِكَي أَحيا لله. مَعَ المَسيحِ صُلِبتُ فأَحيا، لا أَنا، بَل المسيحُ يَحيا فِيَّ. وما لي مِنَ الحياة في الجَسَدِ أَنا أَحياه في إِيمان ابن الله، الَّذي أَحَبَّني وَبَذَلَ نَفسَهُ عَنِّي


الإنجيل

لوقا 8: 27 – 39


في ذلكَ الزَّمان، أَتى يَسوعُ إِلى كورةِ الجرجسيّين، فاستَقبَلَهُ رَجُلٌ مِن المَدينَةِ بِهِ شَياطينُ منذُ زَمانٍ طويل. وَلَم يَكُن يَلبَسُ ثَوبًا، وَلا يَأْوِي إِلى بَيتٍ، بَل إِلى القُبور. فَلَمَّا رَأى يَسوعَ صاحَ وَخَرَّ لَهُ بِصَوتٍ عَظيم: ’ما لي وَلَكَ يا يَسوعُ ابنَ اللهِ العَلِيّ، أَطلُبُ إِلَيكَ أَلَّا تُعَذِّبَني!‘ فَإِنَّهُ أَمَرَ الرُّوحَ النَّجِسَ بِأَن يَخرُجَ مِنَ الإِنسانِ، لِأَنَّهُ كانَ قَد اختَطفه منذُ زمانٍ طويل، وَكانَ يُربَطُ بِسَلاسِل وَيُحبَس بِقيود، فَيَقطَعُ الرُّبُطَ ويُساق مِنَ الشَّيطانِ إِلى البَراري. فَسَأَلَهُ يَسوعُ قائِلًا: ’ما اسمُكَ؟‘ فَقالَ: ’لجيون‘، لِأَنَّ شَياطينَ كَثيرينَ كانوا قَد دَخَلوا فيه. وَطَلَبوا إِلَيهِ أَلَّا يَأْمُرهم بِالذَّهابِ إِلى الهاوِيَة. وكانَ هُناكَ قَطيعُ خَنازيرَ كَثيرَةٍ تَرعى في الجَبَل. فَطَلَبوا إِلَيهِ أَن يَأذَنَ لَهُم بِالدُّخولِ إِليها، فَأَذِنَ لَهُم. فَخَرَجَ الشَّياطينُ مِنَ الإِنسانِ وَدَخَلوا في الخَنازير. فَوَثَبَ القَطيعُ عَنِ الجُرُفِ إِلى البُحَيرَةِ فَاختَنَق. فَلَمَّا رَأى الرُّعاةُ ما حَدَثَ، هَرَبوا فأَخبَروا في المَدينَةِ وَفي الحُقول، فَخَرَجوا لِيَرَوا ما حَدَث. وَأَتَوا إِلى يَسوعَ، فَوَجَدوا الإِنسانَ الَّذي خَرَجَت مِنهُ الشَّياطينُ عِندَ قدَمَي يَسوعَ، لابِسًا صَحيحَ العَقل، فَخافوا. وَأَخبَرَهُمُ النَّاظِرونَ أَيضًا كيفَ أُبرِئَ المجنون. فَسَأَلَهُ جَميعُ جُمهورِ كورةِ الجرجسيّين أَن يَنصرِفَ عَنهُم، لِأَنَّهُ اعتراهم خَوفٌ عَظيم. فَدَخَلَ السَّفينَةَ وَرَجَع. فَسَأَله الرَّجُلُ الَّذي خَرَجَت مِنهُ الشَّياطينُ أَن يَكونَ مَعَهُ، فَصَرَفَهُ يَسوعُ قائِلًا: ’إِرجِعْ إِلى بَيتِكَ وَحَدِّثْ بِما صَنَعَ اللهُ إِلَيك‘. فَذَهَبَ وَهوَ يُنادي في المَدينَةِ كُلِّها بِما صَنَعَ إِلَيهِ يَسوع


Lettre

Galates 2: 16 – 20


Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les œuvres de la loi que l’homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d’être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-Il un ministre du péché? Loin de là! Car, si je rebâtis les choses que j’ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c’est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ Qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, Qui m’a aimé et Qui S’est livré Lui-même pour moi


Évangile

Luc 8: 27 – 39


Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de Lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps il ne portait point de vêtement, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à Ses pieds, et dit d’une voix forte: ‘Qu’y a-t-il entre moi et Toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je T’en supplie, ne me tourmente pas.’ Car Jésus commandait à l’esprit impur de sortir de cet homme, dont il s’était emparé depuis longtemps; on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda: ‘Quel est ton nom?’ ‘Légion’, répondit-il. Car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d’aller dans l’abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d’entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac, et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s’enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l’homme de qui étaient sortis les démons, assis à Ses pieds, vêtu, et dans son bon sens; et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s’était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de S’éloigner d’eux, car ils étaient saisis d’une grande crainte. Jésus monta dans la barque, et S’en retourna. L’homme de qui étaient sortis les démons Lui demandait la permission de rester avec Lui. Mais Jésus le renvoya, en disant: ‘Retourne dans ta maison, et raconte tout ce que Dieu t’a fait.’ Il s’en alla, et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour luiLetter

Galatians 2: 16 – 20


Knowing that a man is not justified by the works of the law but by faith in Jesus Christ, even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law; for by the works of the law no flesh shall be justified. But if, while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners, is Christ therefore a minister of sin? Certainly not! For if I build again those things which I destroyed, I make myself a transgressor. For I through the law died to the law that I might live to God. I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ lives in me; and the life which I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, Who loved me and gave Himself for me


Gospel

Luke 8: 27 – 39


And when He stepped out on the land, there met Him a certain man from the city who had demons for a long time. And he wore no clothes, nor did he live in a house but in the tombs. When he saw Jesus, he cried out, fell down before Him, and with a loud voice said, ‘What have I to do with You, Jesus, Son of the Most High God? I beg You, do not torment me!’ For He had commanded the unclean spirit to come out of the man. For it had often seized him, and he was kept under guard, bound with chains and shackles; and he broke the bonds and was driven by the demon into the wilderness. Jesus asked him, saying, ‘What is your name?’ And he said, ‘Legion’, because many demons had entered him. And they begged Him that He would not command them to go out into the abyss. Now a herd of many swine was feeding there on the mountain. So they begged Him that He would permit them to enter them. And He permitted them. Then the demons went out of the man and entered the swine, and the herd ran violently down the steep place into the lake and drowned. When those who fed them saw what had happened, they fled and told it in the city and in the country. Then they went out to see what had happened, and came to Jesus, and found the man from whom the demons had departed, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind. And they were afraid. They also who had seen it told them by what means he who had been demon-possessed was healed. Then the whole multitude of the surrounding region of the Gadarenes asked Him to depart from them, for they were seized with great fear. And He got into the boat and returned. Now the man from whom the demons had departed begged Him that he might be with Him. But Jesus sent him away, saying, ‘Return to your own house, and tell what great things God has done for you.’ And he went his way and proclaimed throughout the whole city what great things Jesus had done for himደብዳቤ ወደ

ወደ ገላትያ ሰዎች 2: 16 – 20


ነገር ግን ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዲጸድቅ እንጂ በሕግ ሥራ እንዳይሆን አውቀን፥ ሥጋን የለበሰ ሁሉ በሕግ ሥራ ስለማይጸድቅ፥ እኛ ራሳችን በሕግ ሥራ ሳይሆን በክርስቶስ እምነት እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነናል። ነገር ግን በክርስቶስ ልንጸድቅ የምንፈልግ ስንሆን ራሳችን ደግሞ ኃጢአተኞች ሆነን ከተገኘን፥ እንግዲያስ ክርስቶስ የኃጢአት አገልጋይ ነዋ? አይደለም። ያፈረስሁትን ይህን እንደ ገና የማንጽ ከሆንሁ ራሴ ሕግ ተላላፊ እንድሆን አስረዳለሁና። እኔ ለእግዚአብሔር ሕያው ሆኜ እኖር ዘንድ በሕግ በኩል ለሕግ ሞቼ ነበርና። ከክርስቶስ ጋር ተሰቅዬአለሁ፤ እኔም አሁን ሕያው ሆኜ አልኖርም ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል፤ አሁንም በሥጋ የምኖርበት ኑሮ በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት የምኖረው ነው። 


ወንጌል

የሉቃስ ወንጌል 8: 27 – 39


ወደ ምድርም በወጣ ጊዜ አጋንንት ያደሩበት አንድ ሰው ከከተማ ወጥቶ ተገናኘው፥ ከብዙ ዘመንም ጀምሮ ልብስ ሳይለብስ በመቃብር እንጂ በቤት አይኖርም ነበር። ኢየሱስንም ባየ ጊዜ ጮኾ በፊቱ ተደፋ በታላቅ ድምፅም።

የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሆይ፥ ከአንተ ጋር ምን አለኝ? እንዳትሣቀየኝ እለምንሃለሁ አለ። ርኵሱን መንፈስ ከሰውዬው እንዲወጣ ያዘው ነበርና። ብዙ ዘመንም ይዞት ነበርና፥ በሰንሰለትና በእግር ብረትም ታስሮ ይጠበቅ ነበር፤ እስራቱንም ሰብሮ በጋኔኑ ወደ ምድረ በዳ ይነዳ ነበር። ኢየሱስም። ስምህ ማን ነው? ብሎ ጠየቀው። እርሱም ብዙዎች አጋንንት ገብተውበት ነበርና። ሌጌዎን አለው። ወደ ጥልቁም ሊሄዱ እንዳያዛቸው ለመኑት። በዚያም በተራራው የብዙ እሪያ መንጋ ይሰማሩ ነበር፤ ወደ እነርሱም ሊገቡ እንዲፈቅድላቸው ለመኑት፤ ፈቀደላቸውም። አጋንንትም ከሰውዬው ወጥተው ወደ እሪያዎች ገቡ፥ መንጋውም ከአፋፉ ወደ ባሕር ተጣደፉና ሰጠሙ። እረኞችም የሆነውን ባዩ ጊዜ ሸሽተው በከተማውና በአገሩ አወሩት። የሆነውን ነገር ሊያዩ ወጥተውም ወደ ኢየሱስ መጡ፥ አጋንንትም የወጡለትን ሰው ለብሶ ልቡም ተመልሶ በኢየሱስ እግር አጠገብ ተቀምጦ አገኙትና ፈሩ። ያዩትም ደግሞ አጋንንት ያደሩበት ሰው እንዴት እንደ ዳነ አወሩላቸው። በዙሪያውም በጌርጌሴኖን አገር ያሉት ሕዝብ ሁሉ ታላቅ ፍርሃት ይዞአቸዋልና ከእነርሱ እንዲሄድ ለመኑት በታንኳም ገብቶ ተመለሰ። አጋንንት የወጡለት ሰውም ከእርሱ ጋር ይኖር ዘንድ ለመነው፤ ነገር ግን። ወደ ቤትህ ተመለስ፥ እግዚአብሔር እንዴት ያለ ታላቅ ነገር እንዳደረግልህ ንገር ብሎ አሰናበተው። ኢየሱስም እንዴት ያለ ታላቅ ነገር እንዳደረገለት በከተማው ሁሉ እየሰበከ ሄደ።

 

 

CrossTalk Ecumenical Christian Education Center - Rabweh, Saydet El Beshara Church, 1st floor above the saloon, Metn, Lebanon
email: r.nasrallah@mycrosstalk.org - Tel: (961)3-254310
© 2013 CrossTalk | All Rights Reserved