About Us
Courses
Extracurricular Activities
Community Outreach
Homemade Food
Photo Gallery
Activities and Events
Church Readings
Schedule
Library
Publications
Donations
 
'For God so loved the World that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life'
John 3:16
 
 
 
Church Readings - Greek Orthodox - Sunday December 30th

الرسالة

غلاطية 1: 11 – 19


يا إِخوَةُ، أُعْلِمُكم أَنَّ الإِنجيلَ الَّذي بَشَّرتُ بِهِ لَيسَ بِحَسَبِ الإِنسان، لِأَنّي لَم أَتسلَّمهُ وأَتعلَّمهُ مِن إِنسان، بَل بِإِعلان يَسوع المَسيح. فإِنَّكُم قَد سَمِعتُم بِسيرَتي قَديمًا في مِلَّةِ اليَهود أنّي كُنتُ أَضطَهِدُ كَنيسةَ اللهِ بِإِفراط وأُدمّرها، وَأزيد تَقدّمًا في مِلَّةِ اليَهودِ على كَثيرين مِن أَتْرابي في جِنسي بِكوني أَوفر مِنهم غيرة على تَقليدات آبائي. فلَمَّا ارتَضى الله الَّذي أَفرَزَني مِن جَوفِ أُمّي، ودَعاني بِنِعمَتِهِ أَن يعلن ابنَه فيَّ لِأُبَشّرَ بَينَ الأُمم، لِساعَتي لَم أَصغِ إِلى لَحمٍ وَدَمٍ ولا صَعِدتُ إِلى أُورَشليم إِلى الرُّسُل الَّذينَ قَبْلي، بَل انطَلَقتُ إِلى دِيارِ العَرَب، وبَعدَ ذَلِكَ رجعتُ إِلى دِمَشْق. ثُمَّ بَعدَ ثَلاثِ سِنين صَعِدتُ إِلى أُورَشَليمَ لِأَزور بُطرس، فَأَقَمتُ عِندَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًا. وَلَم أَرَ غَيرَهُ مِنَ الرُّسُلِ سِوى يَعقوبَ أَخي الرَّبّ


الإنجيل

متّى 2: 13 – 23


لَمَّا انصَرَفَ المَجوس، إِذا بِمَلاكِ الرَّبّ ظَهَرَ لِيوسُفَ في الحُلمِ قائِلًا: ’قُمْ فَخُذِ الصَّبِيّ وأُمَّهُ واهرُبْ إِلى مِصْر، وكُنْ هُناكَ حَتَّى أَقول لَكَ، فَإِنَّ هيرودُس مُزمِع أَن يَطلبَ الصَّبيّ لِيُهلِكَهُ‘. فَقامَ وأَخَذَ الصَّبيَّ وأُمَّهُ لَيلًا وانصَرَفَ إِلى مِصْر. وكانَ هُناكَ إِلى وَفاةِ هيرودُس، لِيَتِمَّ المقول مِنَ الرَّبّ بِالنَّبِيّ القائِل: ’مِن مِصْرَ دَعَوتُ ابني‘. حِينَئِذٍ لَمَّا رأَى هيرودُس أَنَّ المَجوسَ سَخِروا بِهِ غَضبَ جِدًّا، وأَرسَلَ فقَتلَ كُلَّ صبيان بَيتَ لحم وَجَميع تخومها، مِن ابنِ سَنَتَيْنِ فما دون، على حَسَبِ الزَّمانِ الَّذي تَحقَّقَه مِنَ المَجوس. حِينَئِذٍ تَمَّ ما قالَهُ إِرمياء النَّبِيّ القائِل: ’صَوتٌ سُمِعَ في الرَّامة، نَوحٌ وبُكاءٌ وَعويلٌ كثير، راحيلُ تبكي على أَولادِها، وقَد أَبَتْ أَن تَتَعزَّى لِأَنَّهم ليسوا بِموجودين‘. فَلَمَّا ماتَ هِيرودُس، إِذا بِملاكِ الرَّبّ ظَهَرَ لِيوسُف في الحُلمِ في مِصْر قائِلًا: ’قُمْ فَخُذِ الصَّبيَّ وَأُمَّهُ واذهَبْ إِلى أَرضِ إِسرائيل، فَقَد ماتَ طالبو نَفس الصَّبيّ‘. فقامَ وأَخَذَ الصَّبيَّ وَأُمَّه وجاءَ إِلى أَرضِ إِسرائيل. ولَمَّا سَمِعَ أَنَّ أَرشيلَّاوسَ قَد مَلَكَ على اليَهـوديَّة مكان هِيرودُس أَبيه، خافَ أَن يَذهَبَ إِلى هُناك، وأُوحِيَ إِليه في الحُلم، فانصَرَفَ إِلى نَواحي الجَليل، وأَتى وسَكَنَ في مدينة تُدعى ناصِرَة، لِيَتِمَّ المقول بِالأَنبياء: ’إِنَّهُ يُدعى ناصِريًّا‘


Lettre

Galates 1: 11 – 19


Je vous déclare, frères, que l’Évangile qui a été annoncé par moi n’est pas de l’homme; car je ne l’ai ni reçu ni appris d’un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l’Église de Dieu, et comment j’étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d’un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais, lorsqu’il plut à Celui Qui m’avait mis à part dès le sein de ma mère, et Qui m’a appelé par Sa grâce, de révéler en moi Son Fils, afin que je L’annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l’Arabie. Puis je revins encore à Damas. Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai quinze jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n’est Jacques, le frère du Seigneur


Évangile

Matthieu 2: 13 – 23


Lorsqu’ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit: ‘Lève-toi, prends le petit Enfant et Sa mère, fuis en Egypte, et restes-y jusqu’à ce que je te parle; car Hérode cherchera le petit Enfant pour Le faire périr.’ Joseph se leva, prit de nuit le petit Enfant et Sa mère, et se retira en Egypte. Il y resta jusqu’à la mort d’Hérode, afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: ‘J’ai appelé Mon Fils hors d’Egypte.’ Alors Hérode, voyant qu’il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date dont il s’était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s’accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète: ‘On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations: Rachel pleure ses enfants, et n’a pas voulu être consolée, parce qu’ils ne sont plus.’ Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Egypte, et dit: ‘Lève-toi, prends le petit Enfant et Sa mère, et va dans le pays d’Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit Enfant sont morts.’ Joseph se leva, prit le petit Enfant et Sa mère, et alla dans le pays d’Israël. Mais, ayant appris qu’Archélaüs régnait sur la Judée à la place d’Hérode, son père, il craignit de s’y rendre; et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s’accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes: ‘Il sera appelé Nazaréen’


Letter

Galatians 1: 11 – 19


But I make known to you, brethren, that the Gospel which was preached by me is not according to man. For I neither received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ. For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the Church of God beyond measure and tried to destroy it. And I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my own nation, being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers. But when it pleased God, Who separated me from my mother’s womb and called me through His grace, to reveal His Son in me, that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately confer with flesh and blood, nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me; but I went to Arabia, and returned again to Damascus. Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and remained with him fifteen days. But I saw none of the other apostles except James, the Lord’s brother


Gospel

Matthew 2: 13 – 23


Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, ‘Arise, take the young Child and His mother, flee to Egypt, and stay there until I bring you word; for Herod will seek the young Child to destroy Him.’ When he arose, he took the young Child and His mother by night and departed for Egypt, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, ‘Out of Egypt I called My Son.’ Then Herod, when he saw that he was deceived by the wise men, was exceedingly angry; and he sent forth and put to death all the male children who were in Bethlehem and in all its districts, from two years old and under, according to the time which he had determined from the wise men. Then was fulfilled what was spoken by Jeremiah the prophet, saying: ‘A voice was heard in Ramah: Lamentation, weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted, because they are no more.’ Now when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, ‘Arise, take the young Child and His mother, and go to the land of Israel, for those who sought the young Child’s life are dead.’ Then he arose, took the young Child and His mother, and came into the land of Israel. But when he heard that Archelaus was reigning over Judea instead of his father Herod, he was afraid to go there. And being warned by God in a dream, he turned aside into the region of Galilee. And he came and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, ‘He shall be called a Nazarene’


ደብዳቤ ወደ

ወደ ገላትያ ሰዎች 1: 11 – 19


ወንድሞች ሆይ፥ በእኔ የተሰበከ ወንጌል እንደ ሰው እንዳይደለ አስታውቃችኋለሁ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ ገልጦልኛል እንጂ እኔ ከሰው አልተቀበልሁትም አልተማርሁትምም። በአይሁድ ሥርዓት በፊት እንዴት እንደ ኖርሁ ሰምታችኋልና፤ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ያለ ልክ አሳድድና አጠፋ ነበር፥ ለአባቶችም ወግ ከመጠን ይልቅ እየቀናሁ በወገኔ ዘንድ በዘመኔ ካሉት ብዙዎችን በአይሁድ ሥርዓት እበልጥ ነበር። ነገር ግን በእናቴ ማኅፀን ሳለሁ የለየኝ በጸጋውም የጠራኝ እግዚአብሔር በአሕዛብ መካከል ስለ እርሱ ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ልጁን በእኔ ሁኔታ ሊገልጥ በወደደ ጊዜ፥ ወዲያው ከሥጋና ከደም ጋር አልተማከርሁም፥ ከእኔም በፊት ሐዋርያት ወደ ነበሩት ወደ ኢየሩሳሌም አልወጣሁም፥ ነገር ግን ወደ ዓረብ አገር ሄድሁ እንደ ገናም ወደ ደማስቆ ተመለስሁ። ከዚህ ወዲያ ከሦስት ዓመት በኋላ ኬፋን ልጠይቅ ወደ ኢየሩሳሌም ወጥቼ ከእርሱ ጋር አሥራ አምስት ቀን ሰነበትሁ፤ ነገር ግን ከጌታ ወንድም ከያዕቆብ በቀር ከሐዋርያት ሌላ አላየሁም።


ወንጌል

የማቴዎስ ወንጌል 2: 13 – 23


እነርሱም ከሄዱ በኋላ እነሆ፥ የጌታ መልአክ በሕልም ለዮሴፍ ታይቶ። ሄሮድስ ሕፃኑን ሊገድለው ይፈልገዋልና ተነሣ፥ ሕፃኑንና እናቱንም ይዘህ ወደ ግብፅ ሽሽ፥ እስክነግርህም ድረስ በዚያ ተቀመጥ አለው። እርሱም ተነሥቶ ሕፃኑንና እናቱን በሌሊት ያዘና ከጌታ ዘንድ በነቢይ። ልጄን ከግብፅ ጠራሁት የተባለው እንዲፈጸም ወደ ግብፅ ሄደ፥ ሄሮድስም እስኪሞት ድረስ በዚያ ኖረ። ከዚህ በኋላ ሄሮድስ ሰብአ ሰገል እንደ ተሣለቁበት ባየ ጊዜ እጅግ ተቆጣና ልኮ ከሰብአ ሰገል እንደ ተረዳው ዘመን በቤተ ልሔምና በአውራጃዋ የነበሩትን፥ ሁለት ዓመት የሆናቸውን ከዚያም የሚያንሱትን ሕፃናት ሁሉ አስገደለ። ያን ጊዜ በነቢዩ በኤርምያስ፥ ድምፅ በራማ ተሰማ፥ ልቅሶና ብዙ ዋይታ፤ ራሔል ስለ ልጆችዋ አለቀሰች፥ መጽናናትም አልወደደችም፥ የሉምና የተባለው ተፈጸመ። ሄሮድስም ከሞተ በኋላ፥ እነሆ፥ የጌታ መልአክ በግብፅ ለዮሴፍ በሕልም ታይቶ። የሕፃኑን ነፍስ የፈለጉት ሞተዋልና ተነሣ፥ ሕፃኑን እናቱንም ይዘህ ወደ እስራኤል አገር ሂድ አለ። እርሱም ተነሥቶ ሕፃኑንና እናቱን ያዘና ወደ እስራኤል አገር ገባ። በአባቱም በሄሮድስ ፈንታ አርኬላዎስ በይሁዳ እንደ ነገሠ በሰማ ጊዜ፥ ወደዚያ መሄድን ፈራ፤ በሕልምም ተረድቶ ወደ ገሊላ አገር ሄደ፤ በነቢያት። ናዝራዊ ይባላል የተባለው ይፈጸም ዘንድ፥ ናዝሬት ወደምትባል ከተማ መጥቶ ኖረ።


 

 

CrossTalk Ecumenical Christian Education Center - Rabweh, Saydet El Beshara Church, 1st floor above the saloon, Metn, Lebanon
email: r.nasrallah@mycrosstalk.org - Tel: (961)3-254310
© 2013 CrossTalk | All Rights Reserved