About Us
Courses
Extracurricular Activities
Community Outreach
Homemade Food
Photo Gallery
Activities and Events
Church Readings
Schedule
Library
Publications
Donations
 
'For God so loved the World that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life'
John 3:16
 
 
 
Church Readings - Greek Orthodox - Sunday February 10th

الرسالة

2 تيموثاوس 2: 1 – 10


يا وَلَدي تيموثاوس، تَقوَّ في النِّعمَةِ الَّتي في المَسيحِ يَسوع، وَما سَمِعته مِنِّي لَدى شُهود كَثيرين استَودِعْه أُناسًا أُمُناءَ كُفوءًا لِأَن يُعَلِّموا آخرين أَيضًا. إِحتَمِلْ المَشَقَّات كَجُندِيّ صالِح لِيَسوع المَسيح. ليسَ أَحد يَتَجنَّد فَيَرتَبِك بِهمومِ الحَياة. وذلِكَ لِيُرضِي الَّذي جَنَّدَه. وَأَيضًا إِن كانَ أَحدٌ يُجاهِد فَلا يَنال الإِكْليلَ ما لَم يُجاهدْ جِهادًا شَرعيًّا. وَيَجِب على الحارِثِ الَّذي يَتعَبُ أَن يَشتَرِكَ في الإِثمارِ أَوَّلًا. إِفهم ما أَقول، فَليؤتِكَ الرَّبُّ فَهمًا في كُلِّ شَيء. أذكُرْ أَنَّ يسوعَ المَسيحَ الَّذي مِن نَسْلِ داوُد قَد قامَ مِن بَينِ الأَموات عَلى حَسَبِ إِنجيلي، الَّذي أَحتمل فيه المَشَقَّات حَتَّى القُيود كمُجرِم، إِلَّا أَنَّ كَلِمَةَ الله لا تُقيَّد. فلِذلِكَ أَنا أَصبِرُ على كُلِّ شَيءٍ مِن أَجلِ المُختارين، لِكي يَحصُلوا هُم أَيضًا على الخَلاصِ الَّذي في المسيحِ يَسوع مَعَ المَجْدِ الأَبَدِيّ


الإنجيل

متّى 15: 21 – 28


في ذلِكَ الزَّمان، خَرَجَ يَسوعُ إِلى نَواحي صورَ وَصَيدا، وَإِذا بامرَأَة كَنعانِيَّة قَد خَرَجَتْ مِن تِلكَ التُّخومِ، وَصَرَخَتْ إِليه قائِلَةً: ’إِرحَمني يا رَبّ يا ابن داوُد، فَإِنَّ ابنَتي بِها شَيطانٌ يُعَذِّبُها جدًّا‘. فَلَم يُجِبْها بِكَلِمَة. فَدَنا تَلاميذُهُ وَسَأَلوه قائِلين: ’إِصرِفْها، فَإِنَّها تَصيحُ في إِثْرِنا!‘ فَأَجابَ وَقالَ لَهم: ’لَمْ أُرسَلْ إِلَّا إِلى الخِرافِ الضّالَّةِ مِن بَيـتِ إِسرائيل‘. فَأَتَتْ وَسَجَدَتْ لَهُ قائِلَةً: ’أَغِثْني يا رَبّ!‘ فَأَجابَ قائِلًا: ’ليسَ حَسَنًا أَن يُؤخَذَ خُبزُ البَنينَ وَيُلقى لِلكِلاب‘. فَقالَتْ: ’نَعَمْ يا رَبّ، فَإِنَّ الكِلاب أَيضًا تَأكُلُ مِنَ الفُتاتِ الَّذي يَسقُطُ مِن مَوائِدِ أَربابِها‘. حينَئِذٍ أَجابَ يَسوعُ وَقال: ’يا امرَأَة، عَظيمٌ إِيمانُكِ، فَليَكُنْ لَكِ كَما أَردتِ!‘ فَشُفِيَتِ ابنَتُها مِن تِلكَ السَّاعة


Lettre

2 Timothée 2: 1 – 10


Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire à celui qui l’a enrôlé; et l’athlète n’est pas couronné, s’il n’a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l’intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon Évangile, pour lequel je souffre jusqu’à être lié comme un malfaiteur. Mais la Parole de Dieu n’est pas liée. C’est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu’eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle


Évangile

Matthieu 15: 21 – 28


Jésus, étant parti de là, Se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, Lui cria: ‘Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David! Ma fille est cruellement tourmentée par le démon.’ Il ne lui répondit pas un mot, et Ses disciples s’approchèrent, et Lui dirent avec instance: ‘Renvoie-la, car elle crie derrière nous.’ Il répondit: ‘Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël.’ Mais elle vint se prosterner devant Lui, disant: ‘Seigneur, secours-moi!’ Il répondit: ‘Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens.’ ‘Oui, Seigneur,’ dit-elle, ‘mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres.’ Alors Jésus lui dit: ‘Femme, ta foi est grande; qu’il te soit fait comme tu veux.’ Et, à l’heure même, sa fille fut guérie


Letter

2 Timothy 2: 1 – 10


You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. You therefore must endure  hardship as a good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. And also if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. The hardworking farmer must be first to partake of the crops. Consider what I say, and may the Lord give you understanding in all things. Remember that Jesus Christ, of the seed of David, was raised from the dead according to my Gospel, for which I suffer trouble as an evildoer, even to the point of chains; but the Word of God is not chained. Therefore I endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory


Gospel

Matthew 15: 21 – 28


Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to Him, saying, ‘Have mercy on me, O Lord, Son of David! My daughter is severely demon-possessed.’ But He answered her not a word. And His disciples came and urged Him, saying, ‘Send her away, for she cries out after us.’ But He answered and said, ‘I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel.’ Then she came and worshiped Him, saying, ‘Lord, help me!’ But He answered and said, ‘It is not good to take the children’s bread and throw it to the little dogs.’ And she said, ‘Yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their masters’ table.’ Then Jesus answered and said to her, ‘O woman, great is your faith! Let it be to you as you desire.’ And her daughter was healed from that very hour


ደብዳቤ ወደ

2 ወደ ጢሞቴዎስ  2: 1 – 10


እንግዲህ፥ ልጄ ሆይ፥ አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ። ብዙ ሰዎች የመሰከሩለትን ከእኔም የሰማኸውን ሌሎችን ደግሞ ሊያስተምሩ ለሚችሉ ለታመኑ ሰዎች አደራ ስጥ። እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነህ፥ አብረኸኝ መከራ ተቀበል። የሚዘምተው ሁሉ ለጦር ያስከተተውን ደስ ያሰኝ ዘንድ ትዳር በሚገኝበት ንግድ ራሱን አያጠላልፍም። ደግሞም በጨዋታ የሚታገል ማንም ቢሆን፥ እንደሚገባ አድርጎ ባይታገል፥ የድሉን አክሊል አያገኝም። የሚደክመው ገበሬ ፍሬውን ከሚበሉት መጀመሪያ እንዲሆን ይገባዋል። የምለውን ተመልከት፤ ጌታም በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጥህ። በወንጌል እንደምሰብከው፥ ከሙታን የተነሣውን፥ ከዳዊት ዘርም የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን አስብ፤ ይህንም በመስበክ እንደ ክፉ አድራጊ እስክታሰር ድረስ መከራ እቀበላለሁ፥ የእግዚአብሔር ቃል ግን አይታሰርም። ስለዚህ እነርሱ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን መዳን ከዘላለም ክብር ጋር እንዲያገኙ ስለ ተመረጡት በነገር ሁሉ እጸናለሁ።


ወንጌል

የማቴዎስ ወንጌል 15: 21 – 28


ኢየሱስም ከዚያ ወጥቶ ወደ ጢሮስና ወደ ሲዶና አገር ሄደ። እነሆም፥ ከነናዊት ሴት ከዚያ አገር ወጥታ። ጌታ ሆይ፥ የዳዊት ልጅ፥ ማረኝ፤ ልጄን ጋኔን ክፉኛ ይዞአታል ብላ ጮኸች። እርሱ ግን አንዳች አልመለሰላትም። ደቀ መዛሙርቱም ቀርበው። በኋላችን ትጮኻለችና አሰናብታት እያሉ ለመኑት። እርሱም መልሶ። ከእስራኤል ቤት ለጠፉት በጎች በቀር አልተላክሁም አለ። እርስዋ ግን መጥታ። ጌታ ሆይ፥ እርዳኝ እያለች ሰገደችለት። እርሱ ግን መልሶ። የልጆችን እንጀራ ይዞ ለቡችሎች መጣል አይገባም አለ። እርስዋም። አዎን ጌታ ሆይ፤ ቡችሎችም እኮ ከጌቶቻቸው ማዕድ የወደቀውን ፍርፋሪ ይበላሉ አለች። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ መልሶ። አንቺ ሴት፥ እምነትሽ ታላቅ ነው፤ እንደወደድሽ ይሁንልሽ አላት። ልጅዋም ከዚያች ሰዓት ጀምሮ ዳነች።


 

 

CrossTalk Ecumenical Christian Education Center - Rabweh, Saydet El Beshara Church, 1st floor above the saloon, Metn, Lebanon
email: r.nasrallah@mycrosstalk.org - Tel: (961)3-254310
© 2013 CrossTalk | All Rights Reserved