About Us
Courses
Extracurricular Activities
Community Outreach
Homemade Food
Photo Gallery
Activities and Events
Church Readings
Schedule
Library
Publications
Donations
 
'For God so loved the World that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life'
John 3:16
 
 
 
Church Readings - Greek Orthodox - Sunday March 10th

الرسالة

رومة 13: 11ج – 14، 14: 1 – 4


يا إِخوَةُ، إِنَّ خَلاصَنا الآن أَقرَبُ مِمَّا كانَ حينَ آمَنَّا. قَد تَناهى اللَّيلُ وَاقتَرَبَ النَّهار. فَلنَدعْ عنَّا أَعمالَ الظُّلمَةِ وَنَلبَسْ أَسلِحَةَ النُّور. لِنَسلُكَنَّ سُلوكًا لائِقًا كَما في النَّهارِ، لا بِالقُصوفِ وَالسِّكر، وَلا بِالمَضاجِعِ وَالعَهَر، وَلا بِالخِصامِ وَالحَسَد، بَلِ البَسُوا الرَّبَّ يَسوعَ المسيح، وَلا تَهتَمُّوا بِأَجسادِكم لِقَضاءِ شَهَواتِها. مَن كانَ ضَعيفًا في الإيمان، فاتَّخِذوهُ بِغَيرِ مُباحَثَةٍ في الآراء. مِنَ النَّاسِ مَن يَعتَقِدُ أَنَّ لَهُ أَن يَأكُلَ كُلَّ شَيءٍ، أَمَّا الضَّعيفُ فَيَأكُلُ بُقولًا. فَلا يَزدَرِ الَّذي يَأكُلُ مَن لا يَأكُل، وَلا يَدِنِ الَّذي لا يَأكُلُ مَن يَأكُل، فَإِنَّ اللهَ قَد اتَّخذَهُ. مَن أَنتَ يا مَن تَدينُ عَبدًا أَجنبيًّا؟ إِنَّهُ لِمَولاهُ يَثبُتُ أَو يَسقُط، لَكِنَّهُ سَيُثَبَّتُ لِأَنَّ اللهَ قادِرٌ على أَن يُثَبِّتَهُ


الإنجيل

متّى 6: 14 – 21


قالَ الرَّبّ: ’إِن غَفَرتُم لِلنَّاسِ زَلَّاتِهِم يَغفِرْ لَكُم أَبوكُمُ السَّماوِيُّ أَيضًا، وَإِن لَم تَغفِروا لِلنَّاسِ زَلَّاتِهِم، فَأَبوكُم أَيضًا لا يَغفِرُ لَكُم زَلَّاتِكُم. وَمَتى صُمتُم، فَلا تَكونوا مُعَبِّسين كالمُرائِين. فَإِنَّهُم يُنَكِّرونَ وُجوهَهُم لِيَظهَروا لِلنَّاسِ صائِمين. أَلحَقَّ أَقولُ لَكُم: إِنَّهُم قَد استوفوا أَجرَهُم. أَمَّا أَنتَ فَإِذا صُمْتَ فَادهُنْ رَأْسَكَ وَاغسِلْ وَجهَكَ، لِئَلَّا تَظهَرَ لِلنَّاسِ صائِمًا بَل لِأَبيكَ الَّذي فـي الخُفيَة، وَأَبوكَ الَّذي يَرى في الخُفيَةِ يُجازيكَ عَلانِية. لا تَكنِزُوا لَكُم كُنوزًا عَلى الأَرضِ، حَيـثُ يُفسِدُ السُّوسُ وَالآكلة، وَيَنقُبُ السَّارِقونَ وَيَسرِقُون، لَكِنِ اكنِزُوا لَكُم كُنوزًا في السَّماءِ، حَيثُ لا يُفسِدُ سوسٌ وَلا آكلة، وَلا يَنقُبُ السَّارِقونَ وَلا يَسرِقون، لِأَنَّه حَيثُ تكونُ كُنوزكُم هُناكَ تَكونُ قُلوبكم‘


Lettre

Romains 13: 11c – 14, 14: 1 – 4


Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l’ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Accueillez celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout; tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l’a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d’autrui? S’il se tient debout, ou s’il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l’affermirÉvangile

Matthieu 6: 14 – 21


‘Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père Qui est là dans le lieu secret; et ton Père, Qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le Ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur’


Letter

Romans 13: 11c – 14, 14: 1 – 4


For now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Therefore let us cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk properly, as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy. But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh, to fulfill its lusts. Receive one who is weak in the faith, but not to disputes over doubtful things. For one believes he may eat all things, but he who is weak eats only vegetables. Let not him who eats despise him who does not eat, and let not him who does not eat judge him who eats; for God has received him. Who are you to judge another’s servant? To his own master he stands or falls. Indeed, he will be made to stand, for God is able to make him stand


Gospel

Matthew 6: 14 – 21


‘For if you forgive men their trespasses, your Heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites, with a sad countenance. For they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. But you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father Who is in the secret place; and your Father Who sees in secret will reward you openly. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal; but lay up for yourselves treasures in Heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also’


ደብዳቤ ወደ

ወደ ሮሜ ሰዎች 13: 11 – 14, 14: 1 – 4


ከእንቅልፍ የምትነሡበት ሰዓት አሁን እንደ ደረሰ ዘመኑን እወቁ፤ ካመንንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን ዛሬ ወደ እኛ ቀርቦአልና። ሌሊቱ አልፎአል፥ ቀኑም ቀርቦአል። እንግዲህ የጨለማውን ሥራ አውጥተን የብርሃንን ጋሻ ጦር እንልበስ። በቀን እንደምንሆን በአገባብ እንመላለስ፤ በዘፈንና በስካር አይሁን፥ በዝሙትና በመዳራት አይሁን፥ በክርክርና በቅናት አይሁን፤ ነገር ግን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት፤ ምኞቱንም እንዲፈጽም ለሥጋ አታስቡ። በእምነት የደከመውንም ተቀበሉት፥ በአሳቡም ላይ አትፍረዱ። ሁሉን ይበላ ዘንድ እንደ ተፈቀደለት የሚያምን አለ፥ ደካማው ግን አትክልት ይበላል። የሚበላ የማይበላውን አይናቀው የማይበላውም በሚበላው አይፍረድ፥ እግዚአብሔር ተቀብሎታልና። አንተ በሌላው ሎሌ የምትፈርድ ማን ነህ? እርሱ ቢቆም ወይም ቢወድቅ ለገዛ ጌታው ነው፤ ነገር ግን እግዚአብሔር ሊያቆመው ይችላልና ይቆማል።


ወንጌል

የማቴዎስ ወንጌል 6: 14 – 21


ለሰዎች ኃጢአታቸውን ይቅር ብትሉ፥ የሰማዩ አባታችሁ እናንተን ደግሞ ይቅር ይላችኋልና፤ ለሰዎች ግን ኃጢአታቸውን ይቅር ባትሉ፥ አባታችሁም ኃጢአታችሁን ይቅር አይላችሁም። ስትጦሙም፥ እንደ ግብዞች አትጠውልጉ፤ ለሰዎች እንደ ጦመኛ ሊታዩ ፊታቸውን ያጠፋሉና፤ እውነት እላችኋለሁ፥ ዋጋቸውን ተቀብለዋል። አንተ ግን ስትጦም፥ በስውር ላለው አባትህ እንጂ እንደ ጦመኛ ለሰዎች እንዳትታይ ራስህን ተቀባ ፊትህንም ታጠብ፤ በስውር የሚያይ አባትህም በግልጥ ይከፍልሃል። ብልና ዝገት በሚያጠፉት ሌቦችም ቆፍረው በሚሠርቁት ዘንድ ለእናንተ በምድር ላይ መዝገብ አትሰብስቡ፤ ነገር ግን ብልም ዝገትም በማያጠፉት ሌቦችም ቆፍረው በማይሠርቁት ዘንድ ለእናንተ በሰማይ መዝገብ ሰብስቡ፤ መዝገብህ ባለበት ልብህ ደግሞ በዚያ ይሆናልና።


 

 

CrossTalk Ecumenical Christian Education Center - Rabweh, Saydet El Beshara Church, 1st floor above the saloon, Metn, Lebanon
email: r.nasrallah@mycrosstalk.org - Tel: (961)3-254310
© 2013 CrossTalk | All Rights Reserved