About Us
Courses
Extracurricular Activities
Community Outreach
Homemade Food
Photo Gallery
Activities and Events
Church Readings
Schedule
Library
Publications
Donations
 
'For God so loved the World that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life'
John 3:16
 
 
 
Church Readings - Greek Orthodox - Sunday May 12th

القراءة

أعمال الرّسل 6: 1 – 7


في تِلكَ الأَيَّام، لَمَّا تَكاثَرَ التَّلاميذُ، حَدَثَ تَذَمُّرٌ مِنَ اليونانِيّينَ عَلى العِبرانِيّين، بِأَنَّ أَرامِلَهُم كُنَّ يُهمَلْنَ في الخِدمَةِ اليَومِيَّة، فَدَعا الإثنا عَشَرَ جُمهورَ التَّلاميذِ وَقالوا: ’لا يَحسُنُ أَن نَترُكَ نَحنُ كَلِمَةَ اللهِ وَنَخدُمَ المَوائِد، فانتَخِبوا أَيُّها الإِخوَةُ مِنكُم سَبْعَةَ رِجالٍ، مَشهود لَهُم بِالفَضْلِ، مُمتلِئِين مِنَ الرُّوحِ القُدُس وَالحِكمَة، فَنُقيمهُم عَلى هذِهِ الحاجَةِ، وَنُواظِب نَحنُ عَلى الصَّلاةِ وَخِدمَةِ الكَلِمَة‘. فَحَسُنَ الكَلامُ لَدى جَميعِ الجُمهورِ، فَاختاروا استِفانُسَ رَجُلًا مُمتَلِئًا مِنَ الإِيمانِ وَالرُّوحِ القُدُس، وَفيلِبُّس وَبرُوخورُس وَنيكانور وَتيمُن وَبَرمِناس وَنيقولاوس دَخيلًا أَنطاكِيًّا. وَأَقاموهُم أَمامَ الرُّسُل، فَصَلّوا وَوَضَعوا عَلَيهِم الأَيدي. وَكانَتْ كَلِمَةُ اللهِ تَنْمو، وَعَـدَدُ التَّلاميذِ يَتَكاثَرُ في أورَشَليم جِدًّا. وَكانَ جَمعٌ كَثيرٌ مِنَ الكَهَنَةِ يُطيعونَ الإِيمان


الإنجيل

مرقس 15: 43 – 16: 8


في ذَلِكَ الزَّمان، جَاءَ يوسُفُ الَّذي مِنَ الرَّامَة، مشيرٌ تَقيّ، وَكانَ هُوَ أَيضًا مُنتَظِرًا مَلَكوت الله. فاجتَرَأَ وَدَخَلَ عَلى بيلاطُس وَطَلَبَ جَسَدَ يَسوع. فاسْتَغربَ بيلاطُس أَنَّهُ قَد ماتَ هكذا سَريعًا، واسْتَدعى قائِدَ المِئَةِ وَسَأَلَهُ: ’هل لَهُ زَمانٌ قَد مات؟‘ وَلَمَّا عَرَفَ مِنَ القائِد، وَهَبَ الجَسَدَ لِيوسُف، فَاشتَرى كَتَّانًا وَأَنزَلَهُ وَلَفَّهُ في الكَتَّانِ، وَوَضَعَهُ في قَبرٍ كانَ مَنحوتًا في صَخرَةٍ، وَدَحرَجَ حَجَرًا عَـلى بابِ القَبر. وَكانَت مَريَمُ المِجدَلِيَّةُ وَمَريَمُ أُمُ يوسي تَنظُرانِ أَينَ وُضِع. وَلَمَّا انقَضى السَّبتُ، اشتَرَت مَريَمُ المِجدَلِيَّةُ وَمَريَمُ أُمُّ يَعقوبَ وَسالومة حَنوطًا، لِيَأتينَ وَيدهَنَّهُ. وَبَكَّرنَ جِدَّا في أَوَّلِ الأُسبوع، وَأَتَينَ القَبر وَقَد طَلَعَتِ الشَّمس، وَكُنَّ يَقُلنَ في ما بَينَهُنَّ: ’مَن يُدَحرِجُ لَنا الحَجَرَ عَـن بابِ القَبر؟‘ فَتَطَلَّعْنَ فَرَأَينَ الحَجَرَ قَد دُحرِج لِأَنَّهُ كانَ عَظيمًا جِدًّا. فَلَمَّا دَخَلْنَ القَبرَ، رَأَينَ شابًّا جالِسًا عَنِ اليَمينِ لابِسًا حُلَّة بَيضاء، فَانذَهَلْنَ. فَقالَ لَهُنَّ: ’لا تَنذَهِلْنَ! أَتطْلُبنَ يَسوعَ النَّاصِرِيَّ المَصلوب؟ قَد قام، لَيسَ هُوَ هَهُنا. هُوذا المَوضِعُ الَّذي وَضَعوهُ فيه. فاذهَبْنَ وَقُلْنَ لِتَلاميذِهِ وَلِبُطرُس إِنَّهُ يَسبِقُكُم إِلى الجَليل، هُناكَ تَرَونَهُ كَما قالَ لَكُم‘. فَخَرَجْنَ سَريعًا وَفَرَرْنَ مِنَ القَبرِ، وَقَد أَخَذَتْهُنَّ الرِّعدَةُ وَالدَّهش، وَلَم يَقُلْنَ لِأَحَدٍ شَيئًا، لِأَنَّهُنَّ كُنَّ خائِفات


Lettre

Actes 6: 1 – 7


En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples, et dirent: ‘Il n’est pas convenable que nous laissions la Parole de Dieu pour servir aux tables. C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l’on rende un bon témoignage, qui soient pleins d’Esprit-Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la Parole.’ Cette proposition plut à toute l’assemblée. Ils élurent Etienne, homme plein de foi et d’Esprit-Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d’Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La Parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi


Évangile

Marc 15: 43 – 16: 8


Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du Grand-Conseil qui, lui aussi, vivait dans l'attente du royaume de Dieu. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le Corps de Jésus. Pilate fut surpris d'apprendre que Jésus était déjà mort. Il fit appeler l'officier de service et lui demanda s‘Il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il autorisa Joseph à disposer du Corps. Celui-ci, après avoir acheté un drap de lin, descendit le Corps de la croix, L'enveloppa dans le drap et Le déposa dans un tombeau taillé dans le roc. Puis il roula un bloc de pierre devant l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de Joses, regardaient où il Le mettait. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le Corps de Jésus. Il était encore très tôt, le dimanche matin, lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le soleil se levait. En chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres: ‘Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau?’ Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté, et c'était un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent, assis du côté droit, un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur. Mais le jeune homme leur dit: ‘N'ayez pas peur! Vous cherchez Jésus de Nazareth, Celui Qui a été crucifié? Il est ressuscité, Il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on L'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à Ses disciples, et aussi à Pierre, qu‘Il vous précède en Galilée; c'est là que vous Le verrez, comme Il vous l'a dit.’ Elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, tant elles étaient effrayées


Letter

Acts 6: 1 – 7 


Now in those days, when the number of the disciples was multiplying, there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenists, because their widows were neglected in the daily distribution. Then the twelve summoned the multitude of the disciples and said, ‘It is not desirable that we should leave the Word of God and serve tables. Therefore, brethren, seek out from among you seven men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business; but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the Word.’ And the saying pleased the whole multitude. And they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicolas, a proselyte from Antioch, whom they set before the apostles; and when they had prayed, they laid hands on them. Then the Word of God spread, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were obedient to the faith


Gospel

Mark 15: 43 – 16: 8


Joseph of Arimathea, a prominent council member, who was himself waiting for the Kingdom of God, coming and taking courage, went in to Pilate and asked for the Body of Jesus. Pilate marveled that He was already dead; and summoning the centurion, he asked him if He had been dead for some time. So when he found out from the centurion, he granted the Body to Joseph. Then he bought fine linen, took Him down, and wrapped Him in the linen. And he laid Him in a tomb which had been hewn out of the rock, and rolled a stone against the door of the tomb. And Mary Magdalene and Mary the mother of Joses observed where He was laid. Now when the Sabbath was past, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices, that they might come and anoint Him. Very early in the morning, on the first day of the week, they came to the tomb when the sun had risen. And they said among themselves, ‘Who will roll away the stone from the door of the tomb for us?’ But when they looked up, they saw that the stone had been rolled away— for it was very large. And entering the tomb, they saw a young man clothed in a long white robe sitting on the right side; and they were alarmed. But he said to them, ‘Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, Who was crucified. He is risen! He is not here. See the place where they laid Him. But go, tell His disciples— and Peter— that He is going before you into Galilee; there you will see Him, as He said to you.’ So they went out quickly and fled from the tomb, for they trembled and were amazed. And they said nothing to anyone, for they were afraid


ደብዳቤ ወደ

የሐዋርያት ሥራ 6: 1 – 7


በዚህም ወራት ደቀ መዛሙርት እየበዙ ሲሄዱ ከግሪክ አገር መጥተው የነበሩት አይሁድ በይሁዳ ኖረው በነበሩት አይሁድ አንጐራጐሩባቸው፥ በየቀኑ በተሠራው አገልግሎት መበለቶቻቸውን ችላ ይሉባቸው ነበርና። አሥራ ሁለቱም ደቀ መዛሙርት ሁሉን ጠርተው እንዲህ አሉአቸው። የእግዚአብሔር ቃል ትተን ማዕድን እናገለግል ዘንድ የሚገባ ነገር አይደለም። ወንድሞች ሆይ፥ በመልካም የተመሰከረላቸውን መንፈስ ቅዱስና ጥበብም የሞላባቸውን ሰባት ሰዎች ከእናንተ ምረጡ፥ ለዚህም ጉዳይ እንሾማቸዋለን፤ እኛ ግን ለጸሎትና ቃሉን ለማገልገል እንተጋለን። ይህም ቃል ሕዝብን ሁሉ ደስ አሰኛቸው፤ እምነትና መንፈስ ቅዱስም የሞላበትን ሰው እስጢፋኖስን ፊልጶስንም ጵሮኮሮስንም ኒቃሮናንም ጢሞናንም ጳርሜናንም ወደ ይሁዲነት ገብቶ የነበረውን የአንጾኪያውን ኒቆላዎስንም መረጡ። በሐዋርያትም ፊት አቆሙአቸው፥ ከጸለዩም በኋላ እጃቸውን ጫኑባቸው። የእግዚአብሔርም ቃል እየሰፋ ሄደ፥ በኢየሩሳሌምም የደቀ መዛሙርት ቍጥር እጅግ እየበዛ ሄደ፤ ከካህናትም ብዙ ሰዎች ለሃይማኖት የታዘዙ ሆኑ። 


ወንጌል

የማርቆስ ወንጌል 15: 43 – 16: 8


እርሱም ደግሞ የእግዚአብሔርን መንግሥት ይጠባበቅ ነበር፤ ደፍሮም ወደ ጲላጦስ ገባና የኢየሱስን ሥጋ ለመነው። ጲላጦስም አሁኑን እንዴት ሞተ ብሎ ተደነቀ፥ የመቶ አለቃውንም ጠርቶ ከሞተ ቆይቶአልን? ብሎ ጠየቀው፤ ከመቶ አለቃውም ተረድቶ በድኑን ለዮሴፍ ሰጠው። በፍታም ገዝቶ አውርዶም በበፍታ ከፈነው ከዓለትም በተወቀረ መቃብር አኖረው፥ በመቃብሩ ደጃፍም ድንጋይ አንከባለለ። መግደላዊትም ማርያም የዮሳም እናት ማርያም ወዴት እንዳኖሩት ይመለከቱ ነበር። ሰንበትም ካለፈ በኋላ መግደላዊት ማርያም የያዕቆብም እናት ማርያም ሰሎሜም መጥተው ሊቀቡት ሽቱ ገዙ። ከሳምንቱም በፊተኛው ቀን እጅግ በማለዳ ፀሐይ ከወጣ በኋላ ወደ መቃብር መጡ። እርስ በርሳቸውም። ድንጋዩን ከመቃብር ደጃፍ ማን ያንከባልልልናል? ይባባሉ ነበር፤ ድንጋዩ እጅግ ትልቅ ነበርና፤ አሻቅበውም አይተው ድንጋዩ ተንከባሎ እንደ ነበር ተመለከቱ። ወደ መቃብሩም ገብተው ነጭ ልብስ የተጎናጸፈ ጎልማሳ በቀኝ በኩል ተቀምጦ አዩና ደነገጡ። እርሱ ግን። አትደንግጡ፤ የተሰቀለውን የናዝሬቱን ኢየሱስን ትፈልጋላችሁ፤ ተነሥቶአል፥ በዚህ የለም፤ እነሆ እርሱን ያኖሩበት ስፍራ። ነገር ግን ሄዳችሁ ለደቀ መዛሙርቱ ለጴጥሮስም። ወደ ገሊላ ይቀድማችኋል፤ እንደ ነገራችሁ በዚያ ታዩታላችሁ ብላችሁ ንገሩአቸው አላቸው። መንቀጥቀጥና መደንገጥ ይዞአቸው ነበርና ወጥተው ከመቃብር ሸሹ፤ ይፈሩ ነበርና ለማንም አንዳች አልነገሩም። እነርሱም ያዘዛቸውን ሁሉ ለጴጥሮስና ከእርሱ ጋር ላሉት በአጭሩ ተናገሩ። ከዚህም በኋላ ኢየሱስ ራሱ ለዘላለም ድኅነት የሆነውን የማይለወጠውን ቅዱስ ወንጌል ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያው ድረስ በእጃቸው ላከው።


 

 

CrossTalk Ecumenical Christian Education Center - Rabweh, Saydet El Beshara Church, 1st floor above the saloon, Metn, Lebanon
email: r.nasrallah@mycrosstalk.org - Tel: (961)3-254310
© 2013 CrossTalk | All Rights Reserved