About Us
Courses
Extracurricular Activities
Community Outreach
Homemade Food
Photo Gallery
Activities and Events
Church Readings
Schedule
Library
Publications
Donations
 
'For God so loved the World that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life'
John 3:16
 
 
 
Church Readings - Greek Orthodox - Sunday June 30th

الرّسالة

1 كورنثوس 4: 9 – 16


يا إِخوَةُ، إِنَّ اللهَ قَد أَبرَزَنا نَحنُ الرُّسُلَ آخِري النَّاسِ، كَأَنَّنا مَجعولونَ لِلمَوتِ، لِأَنَّا قَد صِرنا مَشهَدًا لِلعالَمِ وَالمَلائِكَةِ وَالبَشَر. نَحنُ جُهَّالٌ مِن أَجلِ المَسيحِ، أَمَّا أَنتُم فَحُكَماءُ في المَسيح. نَحنُ ضُعَفاءُ وَأَنتُم أَقوِياء. أَنتُم مُكَرَّمونَ وَنحنُ مُهانون. وَإِلى هذِهِ السَّاعَةِ نَحنُ نَجوعُ وَنَعطَشُ وَنَعْرَى وَنُلطَمُ، وَلا قَرارَ لَنا. وَنَتعَبُ عامِلين، نُشتَمُ فَنُبارِكُ، نُضطَهَدُ فَنَحتَمِل، يُشَنَّعُ عَلَينا فَنَتَضَرَّعُ. قَد صِرنا كَأَقذارِ العالَمِ وَكَأَوساخٍ يَستَخبِثُها الجَميعُ إِلى الآن. وَلَستُ لِأخجلَكُم أَكتُبُ هذا، وَإِنَّما أَعِظُكُم كَأَولادي الأَحِبّاء. لِأَنَّهُ وَلَو كانَ لَكُم رِبوَةٌ مِنَ المُرشِدينَ في المَسيحِ، لَيسَ لَكُم آباءٌ كَثيرونَ، لِأَنِّي أَنا وَلَدتُكُم في المَسيحِ يَسوعَ بِالإِنجيل. فَأَطلُبُ إِلَيكُم أَن تَكونوا مُقتَدين بي


الإنجيل

متّى 9: 36 – 10: 8


في ذلِكَ الزَّمان، لَمَّا رأَى يَسوعُ جَمعًا كَثيرًا، تَحنَّنَ عَلَيهِم لِأَنَّهُم كانوا مُنزَعجين وَمنطَرِحين، مِثلَ خِرافٍ لا راعيَ لَها. حِينَئِذٍ قالَ لِتَلاميذِهِ: ’إِنَّ الحَصادَ كَثيرٌ، وَأَمَّا العَمَلَةُ فَقَليلون. فاطلُبوا إِلى رَبِّ الحصادِ أَن يُرسِلَ عَمَلَةً إِلى حصادِه‘. ثُمَّ دَعا يَسوعُ تَلاميذَهُ الاثنَيْ عَشَر، وَأَعطاهُم سُلطانًا على الأَرواحِ النَّجِسَة لِكَي يُخرِجوها، وَيَشْفوا كُلَّ مَرَضٍ وَكُلَّ ضُعفٍ. وَهذا أَسماءُ الاثنَيْ عَشَرَ رَسولًا: الأَوَّلُ سِمعانُ المَدعُوُّ بُطرُسَ، وَأَندَراوُسُ أَخوه، وَيَعقُوبُ ابنُ زَبَدى وَيوحنَّا أَخوه، وَفيلبُّسُ وَبَرثُلماوُس، وَتُوما وَمَتَّى العَشَّار، وَيَعقُوبُ بنُ حَلْفى، وَلِبَّاوُسُ المُلَقَّبُ تَدَّاوُس، وسِمعانُ القانَويُّ، وَيَهُوذا الإِسخَرْيُوطيُّ الَّذي أَسلَمَهُ. هؤُلاءِ الاثنا عَشَرَ أَرسَلَهُم يَسوعُ وَأَوصاهُم قائِلًا: ’إِلى طَريقِ الأُمَمِ لا تمضوا، وَإِلى مَدينَةٍ لِلسَّامِريِّينَ لا تَدخُلوا، بَل بِالحَريِّ إِلى الخِرافِ الضَّالَّةِ مِن بَيتِ إِسرائيل. وَفي انطلاقِكم اكرِزوا قائِلين: ’قَدِ اقتَرَبَ مَلَكوتُ السَّماوات‘. اشفُوا المَرْضى، طَهِّروا البُرْص، أَقيموا المَوتى، أَخرِجُوا الشَّياطين. مَجَّانًا أَخَذتُم، مَجَّانًا أَعطُوا‘


Lettre

1 Corinthiens 4: 9 – 16


Car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ; mais vous, vous êtes sages en Christ; nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés! Jusqu’à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité; nous sommes maltraités, errants çà et là; nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains; injuriés, nous bénissons; persécutés, nous supportons; calomniés, nous parlons avec bonté; nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu’à maintenant. Ce n’est pas pour vous faire honte que j’écris ces choses; mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car, même si vous aviez dix mille maîtres en Christ, vous n’avez cependant pas plusieurs pères, puisque c’est moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par l’Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs


Évangile

Mathieu 9: 36 - 10: 8


Voyant la foule, Il fut ému de compassion pour elle, parce qu’elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n’ont point de berger. Alors Il dit à Ses disciples: ‘La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans Sa moisson.’ Puis, ayant appelé Ses douze disciples, Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres: le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère; Philippe, et Barthélemy; Thomas, et Matthieu, le publicain; Jacques, fils d’Alphée, et Thaddée; Simon le Cananite, et Judas l’Iscariot, celui qui livra Jésus. Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes: ‘N’allez pas vers les païens, et n’entrez pas dans les villes des Samaritains; allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël. Allez, prêchez, et dites: ‘Le Royaume des Cieux est proche.’ Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement’


Letter

1 Corinthians 4: 9 – 16


For I think that God has displayed us, the apostles, last, as men condemned to death; for we have been made a spectacle to the world, both to angels and to men. We are fools for Christ’s sake, but you are wise in Christ! We are weak, but you are strong! You are distinguished, but we are dishonored! To the present hour we both hunger and thirst, and we are poorly clothed, and beaten, and homeless. And we labor, working with our own hands. Being reviled, we bless; being persecuted, we endure; being defamed, we entreat. We have been made as the filth of the world, the offscouring of all things until now. I do not write these things to shame you, but as my beloved children I warn you. For though you might have ten thousand instructors in Christ, yet you do not have many fathers; for in Christ Jesus I have begotten you through the Gospel. Therefore I urge you, imitate me


Gospel

Matthew 9: 36 - 10: 8


But when He saw the multitudes, He was moved with compassion for them, because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. Then He said to His disciples, ‘The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest.’ And when He had called His twelve disciples to Him, He gave them power over unclean spirits, to cast them out, and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. Now the names of the twelve apostles are these: first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother; Philip and Bartholomew; Thomas and Matthew the tax collector; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus; Simon the Cananite, and Judas Iscariot, who also betrayed Him. These twelve Jesus sent out and commanded them, saying: ‘Do not go into the way of the Gentiles, and do not enter a city of the Samaritans. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as you go, preach, saying, ‘The Kingdom of Heaven is at hand.’ Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give’


ደብዳቤ ወደ

1 ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች  4: 9 – 16

ለዓለም ለመላእክትም ለሰዎችም መጫወቻ ሆነናልና፤ እግዚአብሔር እኛን ሐዋርያቱን ሞት እንደ ተፈረደባቸው ሰዎች ከሁሉ ይልቅ የኋለኞች እንዳደረገን ይመስለኛልና። እኛ ስለ ክርስቶስ ሞኞች ነን እናንተ ግን በክርስቶስ ልባሞች ናችሁ፤ እኛ ደካሞች ነን እናንተ ግን ኃይለኞች ናችሁ፤ እናንተ የከበራችሁ ናችሁ እኛ ግን የተዋረድን ነን። እስከዚህ ሰዓት ድረስ እንራባለን፥ እንጠማለን፥ እንራቆታለን፥ እንጐሰማለን፥ እንንከራተታለን፥ በገዛ እጃችን እየሠራን እንደክማለን፤ ሲሰድቡን እንመርቃለን፥ ሲያሳድዱን እንታገሣለን፥ ክፉ ሲናገሩን እንማልዳለን፤ እስከ አሁን ድረስ የዓለም ጥራጊ የሁሉም ጉድፍ ሆነናል። እንደምወዳችሁ ልጆቼ አድርጌ ልገሥጻችሁ እንጂ ላሳፍራችሁ ይህን አልጽፍም። በክርስቶስ አእላፍ ሞግዚቶች ቢኖሩአችሁ ብዙ አባቶች የሉአችሁም እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ በወንጌል ወልጄአችኋለሁና። እንግዲህ እኔን የምትመስሉ ሁኑ ብዬ እለምናችኋለሁ። 


ወንጌል

የማቴዎስ ወንጌል 9: 36 - 10: 8


ብዙ ሕዝብም ባየ ጊዜ፥ እረኛ እንደ ሌላቸው በጎች ተጨንቀው ተጥለውም ነበርና አዘነላቸው። በዚያን ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን። መከሩስ ብዙ ነው፥ ሠራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው፤ እንግዲህ የመከሩን ጌታ ወደ መከሩ ሠራተኞች እንዲልክ ለምኑት አላቸው። አሥራ ሁለቱን ደቀ መዛሙርቱን ወደ እርሱ ጠርቶ፥ እንዲያወጡአቸው በርኩሳን መናፍስት ላይ ደዌንና ሕማምንም ሁሉ እንዲፈውሱ ሥልጣን ሰጣቸው። የአሥራ ሁለቱም ሐዋርያት ስም ይህ ነው፤ መጀመሪያው ጴጥሮስ የተባለው ስምዖን ወንድሙ እንድርያስም፥ የዘብዴዎስ ልጅ ያዕቆብም ወንድሙ ዮሐንስም፥ ፊልጶስም በርተሎሜዎስም፥ ቶማስም ቀራጩ ማቴዎስም፥ የእልፍዮስ ልጅ ያዕቆብም ታዴዎስም የተባለው ልብድዮስ፥ ቀነናዊውም ስምዖን ደግሞም አሳልፎ የሰጠው የአስቆሮቱ ይሁዳ። እነዚህን አሥራ ሁለቱን ኢየሱስ ላካቸው፥ አዘዛቸውም፥ እንዲህም አለ። በአሕዛብ መንገድ አትሂዱ፥ ወደ ሳምራውያንም ከተማ አትግቡ፤ ይልቅስ የእስራኤል ቤት ወደሚሆኑ ወደ ጠፉት በጎች ሂዱ እንጂ። ሄዳችሁም። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለች ብላችሁ ስበኩ። ድውዮችን ፈውሱ፤ ሙታንን አስነሡ፤ ለምጻሞችን አንጹ፤ አጋንንትን አውጡ፤ በከንቱ ተቀበላችሁ፥ በከንቱ ስጡ።  

CrossTalk Ecumenical Christian Education Center - Rabweh, Saydet El Beshara Church, 1st floor above the saloon, Metn, Lebanon
email: r.nasrallah@mycrosstalk.org - Tel: (961)3-254310
© 2013 CrossTalk | All Rights Reserved