About Us
Courses
Extracurricular Activities
Community Outreach
Homemade Food
Photo Gallery
Activities and Events
Church Readings
Schedule
Library
Publications
Donations
 
'For God so loved the World that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life'
John 3:16
 
 
 
Church Readings - Greek Catholic - Sunday July 7th

الرّسالة

رومة 6: 18 – 23 


يا إِخوَةُ، بَعدَ أَن أُعتِقْتُم مِنَ ٱلخَطيئَةِ، ٱستُعبِدتُم لِلبِرّ. أَقولُ كَلامًا بَشَرِيًّا مِن أَجلِ ضُعفِ جَسَدِكُم. فَكَما جَعَلتُم أَعضاءَكُم عَبيدًا لِلنَّجاسَةِ وَالإِثمِ لِلإِثمِ، كَذَلِكَ ٱلآنَ ٱجعَلوا أَعضاءَكُم عَبيدًا لِلبِرِّ لِلقَداسَة. لِأَنَّكُم حينَ كُنتُم عَبيدًا لِلخَطيئَةِ كُنتُم أَحرارًا مِنَ ٱلبِرّ. فَأَيُّ ثَمَرٍ حَصَلَ لَكُم حِينَئِذٍ مِنَ ٱلأُمورِ ٱلَّتي تَستَحيونَ مِنها ٱلآن؟ إنَّما عاقِبَتُها ٱلمَوت. وَأَمَّا ٱلآنَ وَقَد أُعتِقْتُم مِنَ ٱلخَطيئَةِ وَٱستُعبِدتُم للهِ، فَتَحوزونَ ثَمَرَكُم لِلقَداسَةِ، وَٱلعاقِبَةَ حَياةً أَبَدِيَّة. لِأَنَّ أُجرَةَ ٱلخَطيئَةِ مَوتٌ. وَأَمَّا مَوهِبَةُ ٱللهِ، فَحَياةٌ أَبَدِيَّةٌ في ٱلمَسيحِ يَسوعَ رَبِّنا


الإنجيل

متّى 8: 5 – 13


في ذَلِكَ ٱلزَّمان، لَمَّا جاءَ يَسوعُ إِلى كَفَرناحومَ، دَنا إِلَيهِ قائِدُ مِئَةٍ وَسَأَلَهُ قائِلًا: ’يا سَيِّدي، إِنَّ غُلامي مُلقًى في ٱلبَيتِ مُقعَدًا يُعَذَّبُ بِعَذابٍ شَديد‘. فَقالَ لَهُ يَسوع: ’أَنا آتي وَأَشفيهِ‘. فَأَجابَ قائِدُ ٱلمِئَةِ وَقال: ’يا سَيِّدي، لَستُ أَهلًا أَن تَدخُلَ تَحتَ سَقفي! وَلَكِنْ قُلْ كَلِمَةً لا غَير، فَيَبرَأَ غُلامي. فَإِنِّي أَنا أَيضًا إِنسانٌ تَحتَ سُلطانٍ، وَلي جُندٌ تَحتَ يَدي. فَأَقولُ لِهَذا إِذهَبْ فَيَذهَب، وَلآِخَرَ إِئتِ فَيَأْتي، وَلِعَبديَ إِعمَلْ هَذا فَيَعمَل‘. فَلَمَّا سَمِعَ يَسوعُ تَعَجَّبَ وَقالَ لِلَّذينَ يَتبَعونَهُ: ’أَلحَقَّ أَقولُ لَكُم: إِنِّي لَم أَجِدْ مِثلَ هَذا ٱلإيمانِ حَتّى وَلا في إِسرائيل! وَأَنا أَقولُ لَكُم: إِنَّ كَثيرينَ يَأتونَ مِنَ ٱلمَشارِقِ وَٱلمَغارِبِ، وَيَتَّكِئُونَ مَعَ إِبراهيمَ وَإِسحَقَ وَيَعقوبَ في مَلَكوتِ ٱلسَّماواتِ، وَأَمَّا بَنو ٱلمَلَكوتِ فَيُلقَونَ في ٱلظُّلمَةِ ٱلبَرَّانِيَّة. هُناكَ يَكونُ ٱلبُكاءُ وَصَريفُ ٱلأَسنان‘. ثُمَّ قالَ يَسوعُ لِقائدِ ٱلمِئَة: ’إِذهَبْ، وَليَكُنْ لَكَ كَما آمَنتَ‘ فَشُفِيَ غُلامُهُ في تِلكَ ٱلسَّاعَة


Lettre

Romains 6: 18 – 23


Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l’impureté et à l’iniquité, pour arriver à l’iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l’égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd’hui. Car la fin de ces choses, c’est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la Vie Éternelle. Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la Vie Éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur


Évangile

Mathieu 8: 5 – 13


Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier L’aborda, Le priant et disant: ‘Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup.’ Jésus lui dit: ‘J’irai, et Je le guérirai.’ Le centenier répondit: ‘Seigneur, je ne suis pas digne que Tu entres sous mon toit; mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j’ai des soldats sous mes ordres; et je dis à l’un: ‘Va!’ et il va; à l’autre: ‘Viens!’ et il vient; et à mon serviteur: ‘Fais cela!’ et il le fait.’ Après l’avoir entendu, Jésus fut dans l’étonnement, et Il dit à ceux qui Le suivaient: ‘Je vous le dis en vérité, même en Israël Je n’ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, Je vous déclare que plusieurs viendront de l’orient et de l’occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le Royaume des Cieux. Mais les fils du Royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.’ Puis Jésus dit au centenier: ‘Va, qu’il te soit fait selon ta foi.’ Et à l’heure même le serviteur fut guéri


Letter

Romans 6: 18 – 23


And having been set free from sin, you became slaves of righteousness. I speak in human terms because of the weakness of your flesh. For just as you presented your members as slaves of uncleanness, and of lawlessness leading to more lawlessness, so now present your members as slaves of righteousness for holiness. For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. What fruit did you have then in the things of which you are now ashamed? For the end of those things is death. But now having been set free from sin, and having become slaves of God, you have your fruit to holiness, and the end, Everlasting Life. For the wages of sin is death, but the gift of God is Eternal Life in Christ Jesus our Lord


Gospel

Matthew 8: 5 – 13


Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to Him, pleading with Him, saying, ‘Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented.’ And Jesus said to him, ‘I will come and heal him.’ The centurion answered and said, ‘Lord, I am not worthy that You should come under my roof. But only speak a word, and my servant will be healed. For I also am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this one, ‘Go,’ and he goes; and to another, ‘Come,’ and he comes; and to my servant, ‘Do this,’ and he does it.’ When Jesus heard it, He marveled, and said to those who followed, ‘Assuredly, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel! And I say to you that many will come from east and west, and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the Kingdom of Heaven. But the sons of the Kingdom will be cast out into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth.’ Then Jesus said to the centurion, ‘Go your way; and as you have believed, so let it be done for you.’ And his servant was healed that same hour


ደብዳቤ ወደ

ወደ ሮሜ ሰዎች 6: 18 – 23


ነገር ግን አስቀድማችሁ የኃጢአት ባሪያዎች ከሆናችሁ፥ ለተሰጣችሁለት ለትምህርት ዓይነት ከልባችሁ ስለ ታዘዛችሁ፥ ከኃጢአትም አርነት ወጥታችሁ ለጽድቅ ስለ ተገዛችሁ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ስለ ሥጋችሁ ድካም እንደ ሰው ልማድ እላለሁ። ብልቶቻችሁ ዓመፃ ሊያደርጉ ለርኵስነትና ለዓመፃ ባሪያዎች አድርጋችሁ እንዳቀረባችሁ፥ እንደዚሁ ብልቶቻችሁ ሊቀደሱ ለጽድቅ ባሪያዎች አድርጋችሁ አሁን አቅርቡ። የኃጢአት ባሪያዎች ሳላችሁ ከጽድቅ ነፃ ነበራችሁና። እንግዲህ ዛሬ ከምታፍሩበት ነገር ያን ጊዜ ምን ፍሬ ነበራችሁ? የዚህ ነገር መጨረሻው ሞት ነውና። አሁን ግን ከኃጢአት አርነት ወጥታችሁ ለእግዚአብሔርም ተገዝታችሁ፥ ልትቀደሱ ፍሬ አላችሁ፤ መጨረሻውም የዘላለም ሕይወት ነው። የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነውና፤ የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ሕይወት ነው።


ወንጌል

የማቴዎስ ወንጌል 8: 5 – 13


ወደ ቅፍርናሆምም በገባ ጊዜ የመቶ አለቃ ወደ እርሱ ቀርቦ። ጌታ ሆይ፥ ብላቴናዬ ሽባ ሆኖ እጅግ እየተሣቀየ በቤት ተኝቶአል ብሎ ለመነው። ኢየሱስም። እኔ መጥቼ እፈውሰዋለሁ አለው። የመቶ አለቃውም መልሶ። ጌታ ሆይ፥ በቤቴ ጣራ ከታች ልትገባ አይገባኝም፤ ነገር ግን ቃል ብቻ ተናገር፥ ብላቴናዬም ይፈወሳል። እኔ ደግሞ ለሌሎች ተገዥ ነኝና፥ ከእኔም በታች ጭፍራ አለኝ፤ አንዱንም። ሂድ ብለው ይሄዳል፥ ሌላውንም። ና ብለው ይመጣል፥ ባሪያዬንም። ይህን አድርግ ብለው ያደርጋል አለው። ኢየሱስም ሰምቶ ተደነቀና ለተከተሉት እንዲህ አለ። እውነት እላችኋለሁ፥ በእስራኤል እንኳ እንዲህ ያለ ትልቅ እምነት አላገኘሁም። እላችኋለሁም፥ ብዙዎች ከምሥራቅና ከምዕራብ ይመጣሉ ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከያዕቆብም ጋር በመንግሥተ ሰማያት ይቀመጣሉ፤ የመንግሥት ልጆች ግን በውጭ ወደ አለው ጨለማ ይጣላሉ፤ በዚያ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል። ኢየሱስም ለመቶ አለቃ። ሂድና እንዳመንህ ይሁንልህ አለው። ብላቴናውም በዚያች ሰዓት ተፈወሰ። 


 

 

 

CrossTalk Ecumenical Christian Education Center - Rabweh, Saydet El Beshara Church, 1st floor above the saloon, Metn, Lebanon
email: r.nasrallah@mycrosstalk.org - Tel: (961)3-254310
© 2013 CrossTalk | All Rights Reserved