About Us
Courses
Extracurricular Activities
Community Outreach
Homemade Food
Photo Gallery
Activities and Events
Church Readings
Schedule
Library
Publications
Donations
 
'For God so loved the World that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life'
John 3:16
 
 
 
Church Readings - Greek Catholic - Sunday July 14th

الرّسالة

تيطس 3: 8 – 15


يا وَلَدي تيطُسَ، صادِقٌ ٱلقَولُ، وَأُريدُ أَن تُقَرِّرَ هَذِهِ ٱلأُمورَ، حَتَّى يَكونَ ٱلَّذينَ آمَنوا بِٱللهِ ذَوي ٱهتِمامٍ في ٱلقِيامِ بِٱلأَعمالِ ٱلصَّالِحَة. فَهَذِهِ هِيَ ٱلحَسَنَةُ وَٱلنَّافِعَةُ لِلنَّاس. أَمَّا ٱلمُباحَثاتُ ٱلسَّخيفَةُ وَٱلأَنسابُ، وَٱلخُصوماتُ وَٱلمُماحَكاتُ عَلى ٱلنَّاموسِ فَٱجتَنِبْها. فَإِنَّها غَيرُ نافِعَةٍ وَباطِلَة. وَرَجُلُ ٱلبِدعَةِ، بَعدَ ٱلإِنذارِ أَوَّلًا وَثانِيًا، أَعرِضْ عَنْهُ، عالِمًا أَنَّ مِثلَ هَذا قَد زاغَ، وَهُوَ في ٱلخَطيئَةِ يَقضي هُوَ نَفسُهُ عَلى نَفسِهِ. مَتى أَرسَلتُ إِلَيكَ أَرتَماسَ أَو تيخيكُسَ، بادِرْ أَن تَأتِيَني إِلى نيكوبولس، لِأَنِّي قَد عَوَّلتُ أَن أَشتُوَ هُناكَ. أَمَّا زيناسُ مُعَلِّمُ ٱلنَّاموسِ وَأَبُلُّسُ، فَجَهِّزْهُما بِٱعتِناءٍ لِئَلَّا يُعوِزهُما شَيء. وَليَتَعَلَّمْ ذَوونا أَيضًا أَن يَقومُوا بِٱلأَعمالِ ٱلصَّالِحَةِ لِلحاجاتِ ٱلضَّرورِيَّةِ، حَتَّى لا يَكُونُوا بِدُونِ ثَمَر. يُسَلِّمُ عَلَيكَ جَميعُ ٱلَّذينَ مَعي. سَلِّمْ عَلى ٱلَّذينَ يُحِبُّونَنا في ٱلإيمان. ٱلنِّعمَةُ مَعَكُم أَجمَعين. آمين


الإنجيل

متّى 5: 14 – 19


قالَ ٱلرَّبُّ لِتَلاميذِهِ: ’أَنتُم نورُ ٱلعالَم. لا يُمكِنُ أَن تَخْفى مَدينَةٌ قائِمَةٌ عَلى جَبَلٍ، وَلا يوقَدُ سِراجٌ وَيوضَعُ تَحتَ ٱلمِكيالِ، بَل عَلى ٱلمَنارَةِ فَيُضيءُ لِكُلِّ مَن في ٱلبَيت. هَكذا فَليُضِئْ نورُكُم قُدَّامَ ٱلنَّاسِ، لِيَرَوا أَعمالَكُمُ ٱلصَّالِحَةَ وَيُمَجِّدوا أَباكُمُ ٱلَّذي في ٱلسَّماوات. لا تَظُنُّوا أَنِّي أَتَيتُ لِأَنقُضَ ٱلنَّاموسَ وَٱلأَنبِياء. إِنِّي لَم آتِ لِأَنقُضَ، بَل لِأُتَمِّم. أَلحَقَّ أَقولُ لَكُم: إِنَّهُ إِلى أَن تَزولَ ٱلسَّماءُ وَٱلأَرضُ، لا تَزولُ ياءٌ واحِدَةٌ أَو نُقطَةٌ واحِدَةٌ مِنَ ٱلنَّاموسِ، حَتَّى يَتِمَّ ٱلكُلّ. فَكُلُّ مَن يَحُلُّ واحِدَةً مِن تِلكَ ٱلوَصايا ٱلصُّغرى وَيُعَلِّمُ ٱلنَّاسَ هَكذا، فَإِنَّهُ يُدعى ٱلأَصغَرَ في مَلَكوتِ ٱلسَّماوات. وَأَمَّا مَن يَعمَلُ بِها وَيُعَلِّمُ، فَهَذا يُدعى عَظيمًا في مَلَكوتِ ٱلسَّماوات‘


Lettre

Tite 3: 8 – 15


Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s’appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi; car elles sont inutiles et vaines. Eloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions; sache qu’un homme de cette espèce est perverti, et qu’il pèche, en se condamnant lui-même. Lorsque je t’enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis; car c’est là que j’ai résolu de passer l’hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d’Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu’ils ne soient pas sans produire de fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Amen


Évangile

Mathieu 5: 14 – 19


‘Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée; et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père Qui est dans les Cieux. Ne croyez pas que Je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, Je vous le dis en vérité, tant que le Ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l’un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le Royaume des Cieux; mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le Royaume des Cieux’


Letter

Titus 3: 8 – 15


This is a faithful saying, and these things I want you to affirm constantly, that those who have believed in God should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men. But avoid foolish disputes, genealogies, contentions, and strivings about the law; for they are unprofitable and useless. Reject a divisive man after the first and second admonition, knowing that such a person is warped and sinning, being self-condemned. When I send Artemas to you, or Tychicus, be diligent to come to me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. Send Zenas the lawyer and Apollos on their journey with haste, that they may lack nothing. And let our people also learn to maintain good works, to meet urgent needs, that they may not be unfruitful. All who are with me greet you. Greet those who love us in the faith. Grace be with you all. Amen


Gospel

Matthew 5: 14 – 19


‘You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in Heaven. Do not think that I came to destroy the Law or the Prophets. I did not come to destroy but to fulfill. For assuredly, I say to you, till Heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments, and teaches men so, shall be called least in the Kingdom of Heaven; but whoever does and teaches them, he shall be called great in the Kingdom of Heaven’ 


ደብዳቤ ወደ

ወደ ቲቶ 3: 8 – 15


ቃሉ የታመነ ነው። እግዚአብሔርንም የሚያምኑት በመልካም ሥራ በጥንቃቄ እንዲጸኑ፥ እነዚህን አስረግጠህ እንድትናገር እፈቅዳለሁ። ይህ መልካምና ለሰዎች የሚጠቅም ነው፤ ነገር ግን ሞኝነት ካለው ምርመራና ከትውልዶች ታሪክ ከክርክርም ስለ ሕግም ከሚሆን ጠብ ራቅ፤ የማይጠቅሙና ከንቱዎች ናቸውና፤ መለያየትን የሚያነሣ ሰው ጠማማ እንዲሆን በራሱም ላይ ፈርዶ ኃጢአትን እንዲያደርግ አውቀህ፥ አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜም ከገሠጽኸው በኋላ እንዲህ ከሚመስል ሰው ራቅ። አርጢሞንን ወይም ቲኪቆስን ወደ አንተ ስልክ፥ ወደ ኒቆጵልዮን ወደ እኔ እንድትመጣ ትጋ፤ በዚያ ልከርም ቈርጬአለሁና። ሕግ አዋቂውን ዜማስንና አጵሎስን ምንም እንዳይጎድልባቸው በጉዞአቸው ተግተህ እርዳ። ከወገናችንም ያሉት ደግሞ ፍሬ ቢሶች ሆነው እንዳይቀሩ፥ የግድ ስለሚያስፈልገው ነገር በመልካም ሥራ እንዲጸኑ ይማሩ። ከእኔ ጋር ያሉት ሁሉ ሰላምታ ያቀርቡልሃል። በእምነት ለሚወዱን ሰላምታ አቅርብልን። ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን፤ አሜን።


ወንጌል

የማቴዎስ ወንጌል 5: 14 – 19


እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም። መብራትንም አብርተው ከዕንቅብ በታች አይደለም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሩታል በቤት ላሉት ሁሉም ያበራል። መልካሙን ሥራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ። እኔ ሕግንና ነቢያትን ለመሻር የመጣሁ አይምሰላችሁ፤ ልፈጽም እንጂ ለመሻር አልመጣሁም። እውነት እላችኋለሁ፥ ሰማይና ምድር እስኪያልፍ ድረስ፥ ከሕግ አንዲት የውጣ ወይም አንዲት ነጥብ ከቶ አታልፍም፥ ሁሉ እስኪፈጸም ድረስ። እንግዲህ ከነዚህ ከሁሉ ካነሱት ትእዛዛት አንዲቱን የሚሽር ለሰውም እንዲሁ የሚያስተምር ማንም ሰው በመንግሥተ ሰማያት ከሁሉ ታናሽ ይባላል፤ የሚያደርግ ግን የሚያስተምርም ማንም ቢሆን እርሱ በመንግሥተ ሰማያት ታላቅ ይባላል።


 
 

 

CrossTalk Ecumenical Christian Education Center - Rabweh, Saydet El Beshara Church, 1st floor above the saloon, Metn, Lebanon
email: r.nasrallah@mycrosstalk.org - Tel: (961)3-254310
© 2013 CrossTalk | All Rights Reserved