About Us
Courses
Extracurricular Activities
Community Outreach
Homemade Food
Photo Gallery
Activities and Events
Church Readings
Schedule
Library
Publications
Donations
 
'For God so loved the World that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life'
John 3:16
 
 
 
Church Readings - Greek Orthodox - Sunday October 6th

الرّسالة

1 كورنثوس 4: 9 – 16


يا إِخوَةُ، إِنَّ اللهَ قَد أَبرَزَنا نَحنُ الرُّسُل آخِري النَّاسِ، كأَنَّنا مَجعولونَ لِلمَوتِ، لِأَنَّا قَد صِرنا مَشهَدًا لِلعالَمِ وَالمَلائِكَةِ وَالبَشَر. نَحنُ جُهَّالٌ مِن أَجلِ المَسيحِ، أَمَّا أَنتُم فَحُكَماءُ في المَسيح. نَحنُ ضُعَفاءُ وَأَنتُم أَقوِياء. أَنتُم مُكَرَّمونَ وَنَحنُ مُهانُون. وَإِلى هذِهِ السَّاعَةِ نَحنُ نَجوعُ وَنَعطَشُ، وَنَعرَى وَنُلطَم، وَلا قَرارَ لَنا، وَنَتعَبُ عامِلين. نُشتَمُ فنُبارِك، نُضطَهَدُ فَنَحتَمِل، يُشَنَّعُ عَلَينا فَنَتَضَرَّع. قَد صِرنا كَأَقذارِ العالَمِ وَكَأَوساخٍ يَستَخبِثُها الجَميعُ إِلى الآن. وَلَستُ لِأُخجلكُم أَكتُبُ هذا، وَإِنَّما أَعِظُكُم كَأَولادي الأَحِبَّاء، لِأَنَّهُ وَلَو كانَ لَكُم ربوة مِن المُرشِدين في المَسيح، لَيسَ لَكُم آباءٌ كَثيرون، لِأَنِّي أَنا وَلَدتُكُم في المَسيحِ يَسوع بِالإِنجيل. فَأَطلُبُ إِلَيكُم أَن تَكونوا مُقتَدين بي


الإنجيل

لوقا 7: 11 – 16 


في ذلِكَ الزَّمان، كانَ يَسـوعُ مُنطَلِقًا إِلى مَدينَةٍ اسمُها ناين، وَكانَ كَثيرون مِن تَلاميذِهِ وَجَمعٌ غَفير مُنطَلقين مَعَهُ. فَلَمَّا قَرُبَ مِن بابِ المَدينَةِ، إِذا مَيتٌ مَحمولٌ، وَهوَ ابنٌ وَحيدٌ لِأُمِّهِ، وَكانَت أَرمَلَة، وَكانَ مَعَها جَمعٌ كَثيرٌ مِن المَدينة. فَلَمَّا رَآها الرَّبُّ تَحَنَّن عَلَيها، وَقالَ لَها: ’لا تَبكي‘. وَدَنا وَلَمَسَ النَّعشَ، فَوَقَفَ الحامِلُون. فَقَال: ’أَيُّها الشَّابُّ، لَكَ أَقولُ قُم!‘ فَاستَوى المَيتُ وَبَدَأَ يَتَكَلَّم، فَسَلَّمَهُ إِلى أُمِّهِ. فَأَخَذَ الجَميعَ خوفٌ، وَمَجَّدوا اللهَ قائِلين: ’لَقَد قامَ فينا نَبِيٌّ عَظيمٌ، وَافتَقَدَ اللهُ شَعبَهُ‘


Lettre

1 Corinthiens 4: 9 – 16


Mais nous, les Apôtres, il me semble que Dieu nous a exposés en dernier comme en vue d’une mise à mort, car nous sommes donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous, nous sommes fous à cause du Christ, et vous, vous êtes raisonnables dans le Christ; nous sommes faibles, et vous êtes forts; vous êtes à l’honneur, et nous, dans le mépris. Maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes dans le dénuement, maltraités, nous n’avons pas de domicile, nous travaillons péniblement de nos mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. 

On nous calomnie, nous réconfortons. Jusqu’à présent, nous sommes pour ainsi dire l’ordure du monde, le rebut de l’humanité. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous reprendre comme mes enfants bien-aimés. Car, dans le Christ, vous pourriez avoir dix mille guides, vous n’avez pas plusieurs pères: par l’annonce de l’Évangile, c’est moi qui vous ai donné la vie dans le Christ Jésus. Aussi, je vous en prie: imitez-moi 


Évangile

Luc 7: 11 – 16


Par la suite, Jésus Se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples faisaient route avec Lui, ainsi qu’une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on emportait un mort pour l’enterrer; c’était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit: ‘Ne pleure pas.’ Il S’approcha et toucha le cercueil; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit: ‘Jeune homme, Je te l’ordonne, lève-toi.’ Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s’empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant: ‘Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité Son peuple’


Letter

1 Corinthians 4: 9 – 16


For I think that God has displayed us, the apostles, last, as men condemned to death; for we have been made a spectacle to the world, both to angels and to men. We are fools for Christ’s sake, but you are wise in Christ! We are weak, but you are strong! You are distinguished, but we are dishonored! To the present hour we both hunger and thirst, and we are poorly clothed, and beaten, and homeless. And we labor, working with our own hands. Being reviled, we bless; being persecuted, we endure; being defamed, we entreat. We have been made as the filth of the world, the offscouring of all things until now. I do not write these things to shame you, but as my beloved children I warn you. For though you might have ten thousand instructors in Christ, yet you do not have many fathers; for in Christ Jesus I have begotten you through the Gospel. Therefore I urge you, imitate me Gospel

Luke 7: 11 – 16


Now it happened, the day after, that He went into a city called Nain; and many of His disciples went with Him, and a large crowd. And when He came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother; and she was a widow. And a large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, He had compassion on her and said to her, ‘Do not weep.’ Then He came and touched the open coffin, and those who carried him stood still. And He said, ‘Young man, I say to you, arise.’ So he who was dead sat up and began to speak. And He presented him to his mother. Then fear came upon all, and they glorified God, saying, ‘A great prophet has risen up among us’; and, ‘God has visited His people


ደብዳቤ ወደ

1 ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 4: 9 – 16


ለዓለም ለመላእክትም ለሰዎችም መጫወቻ ሆነናልና፤ እግዚአብሔር እኛን ሐዋርያቱን ሞት እንደ ተፈረደባቸው ሰዎች ከሁሉ ይልቅ የኋለኞች እንዳደረገን ይመስለኛልና። እኛ ስለ ክርስቶስ ሞኞች ነን እናንተ ግን በክርስቶስ ልባሞች ናችሁ፤ እኛ ደካሞች ነን እናንተ ግን ኃይለኞች ናችሁ፤ እናንተ የከበራችሁ ናችሁ እኛ ግን የተዋረድን ነን። እስከዚህ ሰዓት ድረስ እንራባለን፥ እንጠማለን፥ እንራቆታለን፥ እንጐሰማለን፥ እንንከራተታለን፥ በገዛ እጃችን እየሠራን እንደክማለን፤ ሲሰድቡን እንመርቃለን፥ ሲያሳድዱን እንታገሣለን፥ ክፉ ሲናገሩን እንማልዳለን፤ እስከ አሁን ድረስ የዓለም ጥራጊ የሁሉም ጉድፍ ሆነናል። እንደምወዳችሁ ልጆቼ አድርጌ ልገሥጻችሁ እንጂ ላሳፍራችሁ ይህን አልጽፍም። በክርስቶስ አእላፍ ሞግዚቶች ቢኖሩአችሁ ብዙ አባቶች የሉአችሁም እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ በወንጌል ወልጄአችኋለሁና። እንግዲህ እኔን የምትመስሉ ሁኑ ብዬ እለምናችኋለሁ።


ወንጌል

የሉቃስ ወንጌል 7: 11 – 16


በነገውም ናይን ወደምትባል ወደ አንዲት ከተማ ሄደ፥ ደቀ መዛሙርቱም ብዙ ሕዝብም ከእርሱ ጋር አብረው ሄዱ። ወደ ከተማይቱም በር በቀረበ ጊዜ፥ እነሆ፥ የሞተ ሰው ተሸክመው አወጡ፤ እርሱም ለእናቱ አንድ ልጅ ነበረ፥ እርስዋም መበለት ነበረች፥ ብዙም የከተማ ሕዝብ ከእርስዋ ጋር አብረው ነበሩ። ጌታም ባያት ጊዜ አዘነላትና። አታልቅሽ አላት። ቀርቦም ቃሬዛውን ነካ፥ የተሸከሙትም ቆሙ፤ አለውም። አንተ ጐበዝ፥ እልሃለሁ፥ ተነሣ። የሞተውም ቀና ብሎ ተቀመጠ ሊናገርም ጀመረ፥ ለእናቱም ሰጣት። ሁሉንም ፍርሃት ያዛቸውና። ታላቅ ነቢይ በእኛ መካከል ተነሥቶአል፥ ደግሞ። እግዚአብሔር ሕዝቡን ጐበኘ እያሉ እግዚአብሔርን አመሰገኑ።


 

 

 

CrossTalk Ecumenical Christian Education Center - Rabweh, Saydet El Beshara Church, 1st floor above the saloon, Metn, Lebanon
email: r.nasrallah@mycrosstalk.org - Tel: (961)3-254310
© 2013 CrossTalk | All Rights Reserved