About Us
Courses
Extracurricular Activities
Community Outreach
Homemade Food
Photo Gallery
Activities and Events
Church Readings
Schedule
Library
Publications
Donations
 
'For God so loved the World that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life'
John 3:16
 
 
 
Church Readings - Greek Orthodox - Sunday October 13th

الرّسالة

تيطس 3: 8 – 15


يا وَلَدي تيطُس، صادِقَةٌ هي الكَلِمَة، وَإِيَّاها أُريدُ أَن تُقَرِّرَ حتَّى يَهتَمّ الَّذين آمَنوا بِاللهِ في القِيامِ بِالأَعمالِ الحَسَنَة. فَهَذِهِ هيَ الأَعمالُ الحَسَنَةُ وَالنَّافِعَة. أَمَّا المُباحَثاتُ الهذيانِيَّةُ وَالأَنسابُ وَالخُصوماتُ وَالمُماحَكات النَّاموسِيَّة فَاجتَنِبْها، فَإِنَّها غَيرُ نافِعَةٍ وَباطِلَة. وَرَجُلُ البِدعَةِ، بَعدَ الإِنذارِ مَرَّة وَأُخرى، أَعرِضْ عَنْهُ، عالِمًا أَنَّ مَن هوَ كَذلِك قَد اعتسف وَهوَ في الخَطيئَةِ يَقضي بِنَفسِهِ على نَفسِهِ. وَمَتى أَرسَلتُ إِلَيكَ أَرتيماس أَو تيخيكوس، فَبادِرْ أَن تَأتِيَني إِلى نيكوبولس، لِأَنِّي قَد عَزَمتُ أَن أُشتّي هُناك. أَمَّا زِيناسُ مُعلِّمُ النَّاموسِ وَأَبُلُّوس، فَاجتَهِد في تَشييعِهِما مُتأهِّبَيْن لِئَلَّا يُعوِزُهُما شَيء. وَليَتَعَلَّمْ ذَوُونا أَن يَقُومُوا بِالأَعمالِ الصَّالِحَةِ لِلحاجاتِ الضَّرُورِيَّة، حتَّى لا يَكونوا غَير مُثمِرين. يُسَلِّمُ عَلَيكَ جَميعُ الَّذينَ مَعي. سَلِّمْ على الَّذينَ يُحِبُّونَنا في الإِيمان. النِّعـمَةُ مَعَكُم أَجْمَعين


الإنجيل

لوقا 8: 5 – 15  


قالَ الرَّبُّ هَذا المَثَل: ’خَرَجَ الزَّارِعُ لِيَزرَعَ زَرعَهُ، وَفيما هُوَ يَزرَعُ، سَقَطَ بَعضٌ عَلى الطَّريقِ، فَوُطِئَ وَأَكَلَتْهُ طُيورُ السَّماء. وَالبَعضُ سَقَطَ عَلى الصَّخرِ، فَلَمَّا نَبَتَ يَبِسَ لِأَنَّهُ لَم تَكُن لَهُ رُطوبَة. وَبَعضٌ سَقَطَ بَينَ الشَّوكِ فَنَبَتَ الشَّوكُ مَعَهُ فَخَنَقَهُ. وَبَعضٌ سَقَطَ في الأَرضِ الصالِحَة، فَلَمَّا نَبَتَ أَثمَرَ مِئَةَ ضِعفٍ‘. فَسَأَلَهُ تَلاميذُهُ: ’ما عَسى أَن يَكونَ هَـذا المَثَل؟‘ فقال: ’لَـكُم قَد أُعطِيَ أَن تَعرفوا أَسرار مَلَكوتِ الله. وَأَمَّا الباقُونَ فَبِأَمثالٍ ’كيلا يَنظُروا وَهُم ناظِرونَ، وَلا يَفهَموا وَهُم سامِعون‘. وَهَذا هُوَ المَثَل: الزَّرعُ هُوَ كَلِمَةُ الله، وَالَّذينَ عَلى الطَّريقِ هُمُ الَّذينَ يَسمَعونَ، ثُمَّ يَأْتي إِبليسُ وَيَنزِعُ الكَلِمَةَ مِن قُلوبِهِم لِئَلَّا يُؤمِنوا فَيَخلُصوا. وَالَّذينَ عَلى الصَّخرِ هُمُ الَّذينَ يَـسمَعونَ الكَلِمَةَ وَيَقبَلونَها بِفَرَح. وَلَكِن لَيسَ لَهُم أَصلٌ، وَإِنَّما يُؤمِنُونَ إِلى حينٍ، وَفي وَقتِ التَّجرِبَةِ يَرتَدُّون. وَالَّذي سَقَطَ في الشَّوكِ هُمُ الَّذينَ يَسمَعونَ ثُمَّ يَذهَبونَ فَيَختَنِقونَ بِهُمومِ هذِهِ الحَياةِ وَغِناها وَمَلَذَّاتِها، فَلا يَأْتُونَ بِثَمَر. وَأَمَّا الَّذي سَقَطَ في الأَرضِ الجَيِّدَةِ، فَهُمُ الَّذينَ يَسمَعونَ الكَلِمَةَ فَيَحفَظونَها في قَلبٍ جَيِّدٍ صالِحٍ، وَيُثمِرونَ بِالصَّبر‘. وَلَمَّا قالَ هَذا، نَادى: ’مَن لَهُ أُذُنانِ لِلسَّمَع فَليَسمَع!‘


Lettre

Tite 3: 8 – 15


Voilà une parole digne de foi, et je veux que tu t’en portes garant, afin que ceux qui ont mis leur foi en Dieu aient à cœur d’être les premiers pour faire le bien: c’est cela qui est bon et utile pour les hommes. Mais les recherches folles, les généalogies, les disputes et les polémiques sur la loi, évite-les, car elles sont inutiles et vaines. Quant à l’hérétique, après un premier et un second avertissement, écarte-le, sachant qu’un tel homme est perverti et pécheur: il se condamne lui-même. Lorsque je t’aurai envoyé Artémas ou Tychique, efforce-toi de me rejoindre à Nicopolis: c’est là que j’ai décidé de passer l’hiver. Prends soin de fournir au juriste Zénas ainsi qu’à Apollos ce qu’il faut pour leur voyage, afin qu’ils ne manquent de rien. Que ceux de chez nous apprennent aussi à être les premiers pour faire le bien et répondre aux nécessités urgentes: ainsi ils ne manqueront pas de produire du fruit. Ceux qui sont avec moi te saluent tous. Salue nos amis dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous


Évangile

Luc 8: 5 – 15


‘Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres, elle poussa et elle sécha parce qu’elle n’avait pas d’humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l’étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre, elle poussa et elle donna du fruit au centuple.’ Ses disciples Lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara: ‘À vous il est donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu, mais les autres n’ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit: ‘Ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre.’ Voici ce que signifie la parabole: La semence, c’est la Parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin: ceux-là ont entendu; puis le diable survient et il enlève de leur cœur la Parole, pour les empêcher de croire et d’être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres: lorsqu’ils entendent, ils accueillent la Parole avec joie; mais ils n’ont pas de racines, ils croient pour un moment et, au moment de l’épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance.’ Disant cela, Il éleva la voix: ‘Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende!’ 


Letter

Titus 3: 8 – 15


This is a faithful saying, and these things I want you to affirm constantly, that those who have believed in God should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men. But avoid foolish disputes, genealogies, contentions, and strivings about the law; for they are unprofitable and useless. Reject a divisive man after the first and second admonition, knowing that such a person is warped and sinning, being self-condemned. When I send Artemas to you, or Tychicus, be diligent to come to me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. Send Zenas the lawyer and Apollos on their journey with haste, that they may lack nothing. And let our people also learn to maintain good works, to meet urgent needs, that they may not be unfruitful. All who are with me greet you. Greet those who love us in the faith. Grace be with you all 


Gospel

Luke 8: 5 – 15


‘A sower went out to sow his seed. And as he sowed, some fell by the wayside; and it was trampled down, and the birds of the air devoured it. Some fell on rock; and as soon as it sprang up, it withered away because it lacked moisture. And some fell among thorns, and the thorns sprang up with it and choked it. But others fell on good ground, sprang up, and yielded a crop a hundredfold.’ Then His disciples asked Him, saying, ‘What does this parable mean?’ And He said, ‘To you it has been given to know the mysteries of the Kingdom of God, but to the rest it is given in parables, that ‘Seeing they may not see, and hearing they may not understand.’ Now the parable is this: The seed is the Word of God. Those by the wayside are the ones who hear; then the devil comes and takes away the Word out of their hearts, lest they should believe and be saved. But the ones on the rock are those who, when they hear, receive the Word with joy; and these have no root, who believe for a while and in time of temptation fall away. Now the ones that fell among thorns are those who, when they have heard, go out and are choked with cares, riches, and pleasures of life, and bring no fruit to maturity. But the ones that fell on the good ground are those who, having heard the Word with a noble and good heart, keep it and bear fruit with patience.’ When He had said these things He cried, ‘He who has ears to hear, let him hear!’ 


ደብዳቤ ወደ

ወደ ቲቶ 3: 8 – 15


ቃሉ የታመነ ነው። እግዚአብሔርንም የሚያምኑት በመልካም ሥራ በጥንቃቄ እንዲጸኑ፥ እነዚህን አስረግጠህ እንድትናገር እፈቅዳለሁ። ይህ መልካምና ለሰዎች የሚጠቅም ነው፤ ነገር ግን ሞኝነት ካለው ምርመራና ከትውልዶች ታሪክ ከክርክርም ስለ ሕግም ከሚሆን ጠብ ራቅ፤ የማይጠቅሙና ከንቱዎች ናቸውና፤ መለያየትን የሚያነሣ ሰው ጠማማ እንዲሆን በራሱም ላይ ፈርዶ ኃጢአትን እንዲያደርግ አውቀህ፥ አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜም ከገሠጽኸው በኋላ እንዲህ ከሚመስል ሰው ራቅ። አርጢሞንን ወይም ቲኪቆስን ወደ አንተ ስልክ፥ ወደ ኒቆጵልዮን ወደ እኔ እንድትመጣ ትጋ፤ በዚያ ልከርም ቈርጬአለሁና። ሕግ አዋቂውን ዜማስንና አጵሎስን ምንም እንዳይጎድልባቸው በጉዞአቸው ተግተህ እርዳ። ከወገናችንም ያሉት ደግሞ ፍሬ ቢሶች ሆነው እንዳይቀሩ፥ የግድ ስለሚያስፈልገው ነገር በመልካም ሥራ እንዲጸኑ ይማሩ። ከእኔ ጋር ያሉት ሁሉ ሰላምታ ያቀርቡልሃል። በእምነት ለሚወዱን ሰላምታ አቅርብልን። ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን፤ አሜን።


ወንጌል

የሉቃስ ወንጌል 8: 5 – 15


ዘሪ ዘሩን ሊዘራ ወጣ። ሲዘራም አንዳንዱ በመንገድ ዳር ወደቀ ተረገጠም፥ የሰማይ ወፎችም በሉት። ሌላውም በዓለት ላይ ወደቀ፥ በበቀለም ጊዜ እርጥበት ስላልነበረው ደረቀ። ሌላውም በእሾህ መካከል ወደቀ፥ እሾሁም አብሮ በቀለና አነቀው። ሌላውም በመልካም መሬት ላይ ወደቀ፤ በበቀለም ጊዜ መቶ እጥፍ አፈራ። ይህን በተናገረ ጊዜ። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ብሎ ጮኸ። ደቀ መዛሙርቱም። ይህ ምሳሌ ምንድር ነው? ብለው ጠየቁት። እርሱም እንዲህ አለ። ለእናንተ የእግዚአብሔርን መንግሥት ምሥጢር ማወቅ ተሰጥቶአችኋል፤ ለሌሎች ግን እያዩ እንዳያዩ እየሰሙም እንዳያስተውሉ በምሳሌ ነው። ምሳሌው ይህ ነው። ዘሩ የእግዚአብሔር ቃል ነው። በመንገድ ዳርም ያሉት የሚሰሙ ናቸው፤ ከዚህ በኋላም ዲያብሎስ ይመጣል አምነውም እንዳይድኑ ቃሉን ከልባቸው ይወስዳል። በዓለት ላይም ያሉት ሲሰሙ ቃሉን በደስታ የሚቀበሉ ናቸው፤ እነርሱም ለጊዜው ብቻ ያምናሉ እንጂ በፈተና ጊዜ የሚክዱ ሥር የሌላቸው ናቸው። በእሾህ መካከልም የወደቀ እነዚህ የሚሰሙት ናቸው፤ መንገዳቸውንም ሄደው በሕይወት ዘመን በአሳብና በባለ ጠግነት ምቾት ይታነቃሉ፥ ሙሉ ፍሬም አያፈሩም። በመልካም መሬት ላይም የወደቀ እነርሱ በመልካምና በበጎ ልብ ቃሉን ሰምተው የሚጠብቁት በመጽናትም ፍሬ የሚያፈሩ ናቸው።


 

 

 

CrossTalk Ecumenical Christian Education Center - Rabweh, Saydet El Beshara Church, 1st floor above the saloon, Metn, Lebanon
email: r.nasrallah@mycrosstalk.org - Tel: (961)3-254310
© 2013 CrossTalk | All Rights Reserved