About Us
Courses
Extracurricular Activities
Community Outreach
Homemade Food
Photo Gallery
Activities and Events
Church Readings
Schedule
Library
Publications
Donations
 
'For God so loved the World that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life'
John 3:16
 
 
 
Church Readings - Greek Orthodox - Sunday November 10th

الرّسالة

غلاطية 2: 16 – 20


يا إِخوَةُ، إِذ نَعلَم أَنَّ الإِنسانَ لا يُبَرَّرُ بِأَعمالِ النَّاموسِ، بَل إِنَّما بِالإِيمانِ بِيَسوعَ المَسيح، آمَنَّا نَحنُ أَيضًا بِيَسوعَ المَسيح، لِكَي نُبَرَّر بِالإِيمانِ بِالمَسيحِ لا بِأَعمالِ النَّاموسِ، إِذ لا يُبَرَّر بِأَعمالِ النَّاموسِ أَحَدٌ مِن ذَوي الجَسَد. فَإِن كُنَّا وَنَحنُ طالِبونَ التَّبريرَ بِالمَسيح وُجِدنا نَحنُ أَيضًا خَطَأَةً، أَفَيَكونُ المَسيحُ إِذًا خادِمًا لِلخَطيئَة؟ حاشى! فَإِنِّي إِنْ عُدتُ أَبْني ما قَد هَدَمتُ، أَجعَل نَفسي مُتَعَدِّيًا، لِأَنِّي بِالنَّاموسِ مُتُّ لِلنَّاموسِ لِكَي أَحيا لله. مَعَ المَسيح صُلِبتُ فَأَحيا، لا أَنا، بَل المَسيحُ يَحيا فِيَّ. وَما لي مِن الحَياة في الجَسَدِ أَنا أَحياه في إِيمانِ ابنِ اللهِ، الَّذي أَحَبَّني وَبَذَلَ نَفسَهُ عَنِّي

 

الإنجيل

لوقا 10: 25 – 37


في ذَلِكَ الزَّمان، دَنا إِلى يَسوعَ ناموسيٌّ وَقالَ مُجَرِّبًا لَهُ: ’يا مُعَلِّم، ماذا أَعمَلُ لِأَرِثَ الحَياةَ الأَبَدِيَّة؟‘ فَقالَ لَهُ: ’ماذا كُتِبَ في النَّاموس، كيفَ تَقرَأ؟‘ فَأَجابَ وَقال: ’أَحبِب الرَّبَّ إِلَهَكَ مِن كُلِّ قَلبِكَ وَمِن كُلِّ نَفسِكَ وَمِن كُلِّ قُدرَتِكَ وَمِن كُلِّ ذِهنِكَ، وَقَريبَكَ كَنَفسِكَ‘. فَقالَ لَهُ: ’بِالصَّوابِ أَجَبتَ، إِعمَلْ هذا فَتَحيا!‘ فَأَرادَ أَن يُزَكِّيَ نَفسَهُ، فَقالَ لِيَسوع: ’وَمَن قَريبي؟‘ فَعادَ يَسوعُ وَقال: ’كانَ إِنسانٌ مُنحَدِرًا مِن أورَشَليمَ إِلى أَريحا، فَوَقَعَ بَينَ لُصوصٍ، فَعَرَّوهُ وَجَرَّحوهُ وَتَرَكوهُ بَينَ حَيٍّ وَمَيت. فَاتَّفَقَ أَنَّ كاهِنًا كانَ مُنحَدِرًا في ذَلِكَ الطَّريقِ، فَأَبصَرَهُ وَجاز مِن أَمامِهِ. وَكَذَلِكَ لاوِيٌّ، وَأَتى إِلى المَكانِ فَأَبصَرَهُ وَجاز مِن أَمامِهِ. ثُمَّ إِنَّ سامِرِيًّا مُسافِرًا مَرَّ بِهِ، فَلَمَّا رَآهُ تَحَنَّن، فَدَنا إِلَيهِ وَضَمَّدَ جِراحاتِهِ، وَصَبَّ عَلَيها زَيتًا وَخَمرًا، وَحَمَلَهُ عَلى دابَّتِهِ وَأَتى بِهِ إِلى فُندُقٍ وَاعتَنى بِأَمرِهِ. وَفي الغَدِ فيما هُوَ خارجٌ، أَخرَجَ دينارَينِ وَأَعطاهُما لِصاحِبِ الفُندُقِ، وَقالَ لَهُ: ’إِعتَنِ بِأَمرِهِ، وَمَهْما تُنفِق فَوقَ هذا فَأَنا أَدفَعُهُ لَكَ عِندَ عَودَتي‘. فَأَيُّ هَؤلاءِ الثَّلاثَةِ تَحسَب صارَ قَريبًا لِلَّذي وَقَعَ بَينَ اللُّصوص؟‘ قال: ’الَّذي صَنَعَ إِلَيهِ الرَّحمَة‘. فَقالَ لَهُ يَسوع: ’إِمضِ فاصنَعْ أَنتَ أَيضًا كَذَلِكَ‘


Lettre

Galates 2: 16 – 20


Cependant, nous avons reconnu que ce n’est pas en pratiquant la loi de Moïse que l’homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus Christ; c’est pourquoi nous avons cru, nous aussi, au Christ Jésus pour devenir des justes par la foi au Christ, et non par la pratique de la loi, puisque, par la pratique de la loi, personne ne deviendra juste. S’il était vrai qu’en cherchant à devenir des justes grâce au Christ, nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi, cela ne voudrait-il pas dire que le Christ est au service du péché? Il n’en est rien, bien sûr! Si maintenant je revenais à la loi que j’ai rejetée, reconstruisant ainsi ce que j’ai démoli, j’attesterais que j’ai eu tort de la rejeter. Par la loi, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu; avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n’est plus moi, C’est le Christ Qui vit en moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu Qui m’a aimé et S’est livré Lui-même pour moi


Évangile

Luc 10: 25 – 37


Et voici qu’un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant: ‘Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la Vie Éternelle?’ Jésus lui demanda: ‘Dans la loi, qu’y a-t-il d’écrit? Et comment lis-tu?’ L’autre répondit: ‘Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même.’ Jésus lui dit: ‘Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras.’ Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: ‘Et qui est mon prochain?’ Jésus reprit la parole: ‘Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin; il le vit et passa de l’autre côté. De même un Lévite arriva à cet endroit; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui; il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant: ‘Prends soin de lui; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.’ Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits?’ Le docteur de la loi répondit: ‘Celui qui a fait preuve de pitié envers lui.’ Jésus lui dit: ‘Va, et toi aussi, fais de même’ 


Letter

Galatians 2: 16 – 20


Knowing that a man is not justified by the works of the law but by faith in Jesus Christ, even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law; for by the works of the law no flesh shall be justified. But if, while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners, is Christ therefore a minister of sin? Certainly not! For if I build again
those
things which I destroyed, I make myself a transgressor. For I through the law died to the law that I might live to God. I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ lives in me; and the life which I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, Who loved me and gave Himself for me


Gospel

Luke 10: 25 – 37


And behold, a certain lawyer stood up and tested Him, saying, ‘Teacher, what shall I do to inherit Eternal Life?’ He said to him, ‘What is written in the law? What is your reading of it?’ So he answered and said, ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind,’ and ‘your neighbor as yourself.’ And He said to him, ‘You have answered rightly; do this and you will live.’ But he, wanting to justify himself, said to Jesus, ‘And who is my neighbor?’ Then Jesus answered and said: ‘A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. Now by chance a certain priest came down that road. And when he saw him, he passed by on the other side. Likewise a Levite, when he arrived at the place, came and looked, and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was. And when he saw him, he had compassion. So he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine; and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. On the next day, when he departed, he took out two denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, ‘Take care of him; and whatever more you spend, when I come again, I will repay you.’ So which of these three do you think was neighbor to him who fell among the thieves?’ And he said, ‘He who showed mercy on him.’ Then Jesus said to him, ‘Go and do likewise’ 


ደብዳቤ ወደ

ወደ ገላትያ ሰዎች 2: 16 – 20


ነገር ግን ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዲጸድቅ እንጂ በሕግ ሥራ እንዳይሆን አውቀን፥ ሥጋን የለበሰ ሁሉ በሕግ ሥራ ስለማይጸድቅ፥ እኛ ራሳችን በሕግ ሥራ ሳይሆን በክርስቶስ እምነት እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነናል። ነገር ግን በክርስቶስ ልንጸድቅ የምንፈልግ ስንሆን ራሳችን ደግሞ ኃጢአተኞች ሆነን ከተገኘን፥ እንግዲያስ ክርስቶስ የኃጢአት አገልጋይ ነዋ? አይደለም። ያፈረስሁትን ይህን እንደ ገና የማንጽ ከሆንሁ ራሴ ሕግ ተላላፊ እንድሆን አስረዳለሁና። እኔ ለእግዚአብሔር ሕያው ሆኜ እኖር ዘንድ በሕግ በኩል ለሕግ ሞቼ ነበርና። ከክርስቶስ ጋር ተሰቅዬአለሁ፤ እኔም አሁን ሕያው ሆኜ አልኖርም ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል፤ አሁንም በሥጋ የምኖርበት ኑሮ በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት የምኖረው ነው።


ወንጌል

የሉቃስ ወንጌል 10: 25 – 37


እነሆም፥ አንድ ሕግ አዋቂ ሊፈትነው ተነሥቶ። መምህር ሆይ፥ የዘላለምን ሕይወት እንድወርስ ምን ላድርግ? አለው። እርሱም በሕግ የተጻፈው ምንድር ነው? እንዴትስ ታነባለህ? አለው። እርሱም መልሶ። ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህም በፍጹም ኃይልህም በፍጹም አሳብህም ውደድ፥ ባልንጀራህንም እንደ ራስህ ውደድ አለው። ኢየሱስም። እውነት መለስህ፤ ይህን አድርግ በሕይወትም ትኖራለህ አለው። እርሱ ግን ራሱን ሊያጸድቅ ወድዶ ኢየሱስን። ባልንጀራዬስ ማን ነው? አለው። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለ። አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ወረደ በወንበዴዎችም እጅ ወደቀ፤ እነርሱም ደግሞ ገፈፉት ደበደቡትም በሕይወትና በሞት መካከልም ትተውት ሄዱ። ድንገትም አንድ ካህን በዚያ መንገድ ወረደ አይቶትም ገለል ብሎ አለፈ። እንዲሁም ደግሞ አንድ ሌዋዊ ወደዚያ ስፍራ መጣና አይቶት ገለል ብሎ አለፈ። አንድ ሳምራዊ ግን ሲሄድ ወደ እርሱ መጣ አይቶትም አዘነለት፥ ቀርቦም ዘይትና የወይን ጠጅ በቍስሎቹ ላይ አፍስሶ አሰራቸው፥ በራሱ አህያም ላይ አስቀምጦት ወደ እንግዶች ማደርያ ወሰደው ጠበቀውም። በማግሥቱም ሁለት ዲናር አውጥቶ ለባለቤቱ ሰጠና። ጠብቀው፥ ከዚህም በላይ የምትከስረውን ሁሉ እኔ ስመለስ እከፍልሃለሁ አለው። እንግዲህ ከነዚህ ከሦስቱ በወንበዴዎች እጅ ለወደቀው ባልንጀራ የሆነው ማንኛው ይመስልሃል? እርሱም። ምሕረት ያደረገለት አለ። ኢየሱስም። ሂድ አንተም እንዲሁ አድርግ አለው።


 


 

CrossTalk Ecumenical Christian Education Center - Rabweh, Saydet El Beshara Church, 1st floor above the saloon, Metn, Lebanon
email: r.nasrallah@mycrosstalk.org - Tel: (961)3-254310
© 2013 CrossTalk | All Rights Reserved