About Us
Courses
Extracurricular Activities
Community Outreach
Homemade Food
Photo Gallery
Activities and Events
Church Readings
Schedule
Library
Publications
Donations
 
'For God so loved the World that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life'
John 3:16
 
 
 
Church Readings - Greek Orthodox - Sunday November 17th

الرّسالة

غلاطية 6: 11 – 18 


يا إِخوَةُ، أُنظُروا ما أَعظَم الكِتاباتِ الَّتي كَتَبْتُها إِلَيكُم بِيَدي! إِنَّ كُلَّ الَّذينَ يُريدونَ أَن يُرضُوا بِحَسَبِ الجَسَدِ يُلزِمُونَكُم بِأَن تَختَتِنُوا، وَإِنَّما ذَلِكَ لِئَلَّا يُضطَهَدُوا مِن أَجلِ صَليبِ المَسيح، لِأَنَّ الَّذينَ يختَتنُون هُم أَنفُسهم لا يَحفَظُونَ النَّاموسَ، بَل إِنَّما يُريدونَ أَن تَختَتِنُوا لِيَفتَخِرُوا بِأَجسادِكُم. أَمَّا أَنا فَحاشى لي أَن أَفتَخِرَ إِلَّا بِصَليبِ رَبِّنا يَسوعَ المَسيحِ، الَّذي بِهِ صُلِبَ العالَمُ لي وَأَنا صُلِبتُ لِلعالَم؛ لِأَنَّهُ في المَسيحِ يَسوعَ لَيس الخِتان بِشَيء وَلا القَلَف، بَل الخَليقَة الجَديدَة. وَكُلُّ الَّذينَ يَسلُكونَ بِحَسَبِ هذا القانون، فَعَلَيهِم سَلام وَرَحمَة، وَعلى إِسرائيلِ الله. فَلا يجلبْ عَلَيَّ أَحدٌ أَتعابًا في ما بَعد، فَإِنِّي حامِلٌ في جَسَدي سِماتِ الرَّبِّ يَسوع. نِعمَةُ رَبِّنا يَسوعَ المَسيحِ مَعَ روحِكُم أَيُّها الإِخوَة، آمين


الإنجيل

لوقا 12: 16 – 21


قالَ الرَّبُّ هَذا المَثَل: ’إِنسانٌ غَنِيٌّ أَخصَبَت أَرضُهُ، فَفَكَّرَ في نَفسِهِ قائِلًا: ’ماذا أَصنَع، فَإِنَّهُ لَيسَ لي مَوضِعٌ أَخزُنُ فيهِ أَثماري؟‘ ثُمَّ قال: ’أَصنَعُ هذا: أَهدِمُ أَهرائي وَأَبني أَكبَرَ مِنها، وَأَجمَعُ هُناكَ كُلَّ غَلَّاتي وَخَيراتي، وَأَقولُ لِنَفسي: يا نَفس، إِنَّ لَكِ خَيرات كَثيرَة مَوضوعَة لِسِنينَ كَثيرَة. فَاستَريحي وَكُلي وَاشرَبي وَافرَحي!‘ فَقالَ لَهُ الله: ’يا جاهِل، في هَذِهِ اللَّيلَةِ تُطلَبُ نَفسُكَ مِنكَ. فَهَذه الَّتي أَعدَدْتَها لِمَن تَكون؟‘ فهَكذا مَن يَدَّخِرُ لِنَفسِهِ وَلا يَستغني بِالله‘. وَلَمَّا قالَ هذا نادى: ’مَن لَهُ أُذنانِ لِلسَّمع فَليَسمَع‘


Lettre

Galates 6: 11 – 18


Regardez ce que j’écris en grandes lettres pour vous de ma propre main. Tous ceux qui veulent faire humainement bonne figure, ce sont ceux-là qui vous obligent à la circoncision; ils le font seulement afin de ne pas être persécutés pour la Croix du Christ. Car ceux qui se font circoncire n’observent pas eux-mêmes la loi; ils veulent seulement vous imposer la circoncision afin que votre chair soit pour eux un motif de fierté. Mais pour moi, que la Croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par Elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen 


Évangile

Luc 12: 16 – 21


Et Il leur dit cette parabole: ‘Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait: ‘Que vais-je faire? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.’ Puis il se dit: ‘Voici ce que je vais faire: je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même: Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.’ Mais Dieu lui dit: ‘Tu es fou: cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura?’ Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu.’ Disant cela, Il éleva la voix: ‘Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende!’ 


Letter

Galatians 6: 11 – 18


See with what large letters I have written to you with my own hand! As many as desire to make a good showing in the flesh, these would compel you to be circumcised, only that they may not suffer persecution for the Cross of Christ. For not even those who are circumcised keep the law, but they desire to have you circumcised that they may boast in your flesh. But God forbid that I should boast except in the Cross of our Lord Jesus Christ, by Whom the world has been crucified to me, and I to the world. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but a new creation. And as many as walk according to this rule, peace and mercy be upon them, and upon the Israel of God. From now on let no one trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen


Gospel

Luke 12: 16 – 21


Then He spoke a parable to them, saying: ‘The ground of a certain rich man yielded plentifully. And he thought within himself, saying, ‘What shall I do, since I have no room to store my crops?’ So he said, ‘I will do this: I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. And I will say to my soul, ‘Soul, you have many goods laid up for many years; take your ease; eat, drink, and be merry.’ But God said to him, ‘Fool! This night your soul will be required of you; then whose will those things be which you have provided?’ So is he who lays up treasure for himself, and is not rich toward God. When He had said these things He cried, ‘He who has ears to hear, let him hear!’ 


ደብዳቤ ወደ

ወደ ገላትያ ሰዎች 6: 11 – 18


እንዴት ባሉ ታላላቆች ፊደላት በእጄ እንደ ጻፍሁላችሁ እዩ። በሥጋ መልካም ሆነው ሊታዩ የሚወዱ ሁሉ እንድትገረዙ ግድ አሉአችሁ፥ ነገር ግን ስለ ክርስቶስ መስቀል እንዳይሰደዱ ብቻ ነው። በሥጋችሁ እንዲመኩ ልትገረዙ ይወዳሉ እንጂ የተገረዙቱ ራሳቸው እንኳ ሕግን አይጠብቁም። ነገር ግን ዓለም ለእኔ የተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልሁበት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከእኔ ይራቅ። በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት መሆን ይጠቅማል እንጂ መገረዝ ቢሆን ወይም አለመገረዝ አይጠቅምምና። በዚህም ሥርዓት በሚመላለሱ ሁሉ ላይ በእግዚአብሔር እስራኤልም ላይ ሰላምና ምሕረት ይሁን። እኔ የኢየሱስን ማኅተም በሥጋዬ ተሸክሜአለሁና ከእንግዲህ ወዲህ አንድ ስንኳ አያድክመኝ። ወንድሞች ሆይ፥ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን። አሜን።


ወንጌል

የሉቃስ ወንጌል 12: 16 – 21


ምሳሌም ነገራቸው እንዲህ ሲል። አንድ ባለ ጠጋ ሰው እርሻ እጅግ ፍሬያም ሆነችለት። እርሱም። ፍሬዬን የማከማችበት ስፍራ አጥቻለሁና ምን ላድርግ? ብሎ በልቡ አሰበ። እንዲህ አደርጋለሁ፤ ጐተራዬን አፍርሼ ሌላ የሚበልጥ እሠራለሁ፥ በዚያም ፍሬዬንና በረከቴን ሁሉ አከማቻለሁ፤ ነፍሴንም። አንቺ ነፍሴ፥ ለብዙ ዘመን የሚቀር ብዙ በረከት አለሽ፤ ዕረፊ፥ ብዪ፥ ጠጪ፥ ደስ ይበልሽ እላታለሁ አለ። እግዚአብሔር ግን። አንተ ሰነፍ፥ በዚች ሌሊት ነፍስህን ከአንተ ሊወስዱአት ይፈልጓታል፤ ይህስ የሰበሰብኸው ለማን ይሆናል? አለው። ለራሱ ገንዘብ የሚያከማች፥ በእግዚአብሔር ዘንድም ባለ ጠጋ ያልሆነ እንዲህ ነው። ይህን በተናገረ ጊዜ። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ብሎ ጮኸ። 

 

CrossTalk Ecumenical Christian Education Center - Rabweh, Saydet El Beshara Church, 1st floor above the saloon, Metn, Lebanon
email: r.nasrallah@mycrosstalk.org - Tel: (961)3-254310
© 2013 CrossTalk | All Rights Reserved