About Us
Courses
Extracurricular Activities
Community Outreach
Homemade Food
Photo Gallery
Activities and Events
Church Readings
Schedule
Library
Publications
Donations
 
'For God so loved the World that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life'
John 3:16
 
 
 
Church Readings - Greek Orthodox - Sunday March 8th

الرّسالة
عبرانيّين 11: 24 – 26، 32 – 40 

يا إِخوَةُ، بِالإِيمانِ موسى لَمَّا كَبُرَ، أَبى أَن يُدعى ابنًا لِابنَةِ فِرعَون، مُختارًا الشَّقاء مَعَ شَعبِ اللهِ عَلى التَّمَتُّعِ الوَقتِيِّ بِالخَطيئَةِ، وَمُعتَبِرًا عارَ المَسيحِ غِنًى أَعظَم مِن كُنُوزِ مِصر، لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلى الثَّواب. وَماذا أَقولُ أَيضًا؟ إِنَّهُ يَضيقُ بيَ الوَقتُ إِن أَخبَرتُ عَن جِدعَونَ وَباراقَ وَشَمشونَ وَيَفتاحَ وَداوُدَ وَصَموئيلَ وَالأَنبِياء، الَّذينَ بِالإِيمانِ قَهَرُوا المَمالِك، وَعَمِلوا البِرَّ، وَنالوا المَواعِدَ، وَسَدُّوا أَفواهَ الأُسودِ، وَأَطفأوا حِدَّةَ النَّار، وَنَجَوا مِن حَدِّ السَّيفِ، وَتَقَوَّوا مِن ضُعفٍ، وَصاروا أَشِدَّاءَ في الحَربِ، وَكَسَرُوا مُعَسكَراتِ الأَجانِب، وأَخَذتْ نِساءٌ أًمواتَهُنَّ بِالقِيامَة، وَعُذِّبَ آخرون بِتَوتيرِ الأَعضاءِ والضَّرب، وَلَمْ يَقبَلُوا النَّجاةَ لِيَحصُلوا عَلى قِيامَةٍ أَفضَل؛ وَآخَرونَ ذاقُوا الهُزْءَ وَالجَلدَ وَالقُيودَ أَيضًا وَالسِّجن، وَرُجِمُوا وَنُشِرُوا وَامتُحِنُوا وَماتُوا بِحَدِّ السَّيفِ، وَساحُوا في جُلودِ غَنَمٍ وَمَعْزٍ، وَهُم مُعوَزون مُضايَقون مَجهودون (وَلَم يَكُنِ العالَم مُستَحِقًّا لَهُم)، وَكانوا تائِهينَ في البَراريِّ وَالجِبالِ وَالمَغاوِرِ وَكُهوفِ الأَرض. فَهَؤُلاءِ كُلُّهُم، مَشهُودًا لَهُم بِالإِيمانِ، لَمْ يَنالوا المَوعِدَ، لِأَنَّ اللهَ سَبَقَ فَنَظَرَ لَنا شَيئًا أَفضَل، ألَّا يكْملوا بِدوننا

الإنجيل
يوحنّا 1: 43 – 51

في ذلِكَ الزَّمان، أَرادَ يَسوعُ الخُروجَ إِلى الجَليلِ، فَوَجَدَ فيليبُّس فَقالَ لَهُ: ’اتبَعني‘. وَكانَ فيليبُّس مِن بَيتَ صَيدا، مِن مَدينَةِ أَندراوُسَ وَبُطرُس. فَوَجَدَ فيليبُّسُ نَثَنائيلَ فَقالَ لَهُ: ’إِنَّ الَّذي كَتَبَ عَنهُ موسى في النَّاموسِ وَالأَنبِياءُ قَد وَجَدناهُ، وَهوَ يَسوعُ بنُ يوسُفَ الَّذي مِن النَّاصِرَة‘. فَقالَ لَهُ نَثَنائيل: ’أَمِنَ النَّاصِرَةِ يُمكِنُ أَن يَكونَ شَيءٌ صالِح؟‘ فَقالَ لَهُ فيليبُّس: ’تَعالَ وَانظُرْ‘. فَرَأى يَسوعُ نَثَنائيلَ مُقبِلًا إِليه فَقالَ عَنهُ: ’هوذا إِسرائيلِيٌّ حقًّا لا غِشَّ فيه!‘ فقالَ لَهُ نَثَنائيل: ’مِن أَينَ تَعرِفُني؟‘ أَجابَ يَسوعُ وَقالَ لَهُ: ’قَبْلَ أَن يَدعُوَكَ فيليبُّس، وَأَنتَ تَحتَ التِّينَةِ رَأَيتُكَ‘. أَجابَ نَثَنائيلُ وَقالَ لَهُ: ’يا مُعَلِّم، أَنتَ ابنُ الله، أَنتَ مَلِكُ إِسرائيل!‘ أَجابَ يَسوعُ وَقالَ لَهُ: ’لِأَنِّي قُلتُ لَكَ إِنِّي رَأَيتُكَ تَحتَ التِّينَةِ، آمنتَ؟ إِنَّكَ سَتُعايِنُ أَعظَمَ مِن هَذا!‘ وَقالَ لَهُ: ’أَلحقَّ الحَقَّ أَقولُ لَكُم: إِنَّكُم مِنَ الآنَ تَرَونَ السَّماءَ مَفتوحَةً، وَمَلائِكَةَ اللهِ يَصعَدونَ وَيَنزِلونَ عَلى ابنِ البَشَر‘

 

Lettre
Hébreux 11: 24 – 26, 32 – 40 

Grâce à la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille du Pharaon. Choisissant d’être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de connaître une éphémère jouissance du péché, il considéra l’injure subie par le Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l’Égypte: en effet, il regardait plus loin, vers la récompense. Que dire encore? Le temps me manquerait pour rappeler l’histoire de Gédéon, Barak, Samson, Jephté, David, Samuel et les Prophètes. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé au tranchant de l’épée, retrouvé leurs forces après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes dont les enfants étaient morts les ont retrouvés ressuscités. Mais certains autres ont été torturés et n’ont pas accepté la libération qui leur était proposée, car ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. D’autres ont subi l’épreuve des moqueries et des coups de fouet, des chaînes et de la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d’épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de moutons ou de toisons de chèvres, manquant de tout, harcelés et maltraités – mais en fait, c’est le monde qui n’était pas digne d’eux! Ils menaient une vie errante dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavernes de la terre. Et, bien que, par leur foi, ils aient tous reçu le témoignage de Dieu, ils n’ont pas obtenu la réalisation de la promesse. En effet, pour nous Dieu avait prévu mieux encore, et Il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection

Évangile
Jean 1: 43 – 51

Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe, et lui dit: ‘Suis-Moi.’ Philippe était de Bethsaïde, le village d’André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit: ‘Celui Dont Il est écrit dans la loi de Moïse et chez les Prophètes, nous L’avons trouvé: C’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth.’ Nathanaël répliqua: ‘De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon?’ Philippe répond: ‘Viens, et vois.’ Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à Lui, Il déclare à son sujet: ‘Voici vraiment un Israélite: il n’y a pas de ruse en lui.’ Nathanaël lui demande: ‘D’où me connais-Tu?’ Jésus lui répond: ‘Avant que Philippe t’appelle, quand tu étais sous le figuier, Je t’ai vu.’ Nathanaël lui dit: ‘Rabbi, C’est Toi le Fils de Dieu! C’est Toi le Roi d’Israël!’ Jésus reprend: ‘Je te dis que Je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois! Tu verras des choses plus grandes encore.’ Et Il ajoute: ‘Amen, amen, Je vous le dis: vous verrez le Ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’Homme’

Letter
Hebrews 11: 24 – 26, 32 – 40

By faith Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh’s daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt; for he looked to the reward. And what more shall I say? For the time would fail me to tell of Gideon and Barak and Samson and Jephthah, also of David and Samuel and the Prophets: who through faith subdued kingdoms, worked righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, became valiant in battle, turned to flight the armies of the aliens. Women received their dead raised to life again. Others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. Still others had trial of mockings and scourgings, yes, and of chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented— of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and mountains, in dens and caves of the earth. And all these, having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise, God having provided something better for us, that they should not be made perfect apart from us

Gospel
John 1: 43 – 51

The following day Jesus wanted to go to Galilee, and He found Philip and said to him, ‘Follow Me.’ Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and said to him, ‘We have found Him of Whom Moses in the law, and also the Prophets, wrote—Jesus of Nazareth, the son of Joseph.’And Nathanael said to him, ‘Can anything good come out of Nazareth?’ Philip said to him, ‘Come and see.’ Jesus saw Nathanael coming toward Him, and said of him, ‘Behold, an Israelite indeed, in whom is no deceit!’ Nathanael said to Him, ‘How do You know me?’ Jesus answered and said to him, ‘Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you.’ Nathanael answered and said to Him, ‘Rabbi, You are the Son of God! You are the King of Israel!’ Jesus answered and said to him, ‘Because I said to you, ‘I saw you under the fig tree,’ do you believe? You will see greater things than these.’ And He said to him, ‘Most assuredly, I say to you, hereafter you shall see Heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man’

ደብዳቤ ወደ
ወደ ዕብራውያን 11: 24 – 26, 32 – 40

ሙሴ ካደገ በኋላ የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት እምቢ አለ፤ ከግብፅም ብዙ ገንዘብ ይልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበልጥ ባለ ጠግነት እንዲሆን አስቦአልና ለጊዜው በኃጢአት ከሚገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራ መቀበልን መረጠ፤ ብድራቱን ትኵር ብሎ ተመልክቶአልና። እንግዲህ ምን እላለሁ? ስለ ጌዴዎንና ስለ ባርቅ ስለ ሶምሶንም ስለ ዮፍታሔም ስለ ዳዊትና ስለ ሳሙኤልም ስለ ነቢያትም እንዳልተርክ ጊዜ ያጥርብኛልና። እነርሱ በእምነት መንግሥታትን ድል ነሡ፥ ጽድቅን አደረጉ፥ የተሰጠውን የተስፋ ቃል አገኙ፥ የአንበሶችን አፍ ዘጉ፥ የእሳትን ኃይል አጠፉ፥ ከሰይፍ ስለት አመለጡ፥ ከድካማቸው በረቱ፥ በጦርነት ኃይለኞች ሆኑ፥ የባዕድ ጭፍሮችን አባረሩ። ሴቶች ሙታናቸውን በትንሣኤ ተቀበሉ፤ ሌሎችም መዳንን ሳይቀበሉ የሚበልጠውን ትንሣኤ እንዲያገኙ እስከ ሞት ድረስ ተደበደቡ፤ ሌሎችም መዘበቻ በመሆንና በመገረፍ ከዚህም በላይ በእስራትና በወኅኒ ተፈተኑ፤ በድንጋይ ተወግረው ሞቱ፥ ተፈተኑ፥ በመጋዝ ተሰነጠቁ፥ በሰይፍ ተገድለው ሞቱ፥ ሁሉን እያጡ መከራን እየተቀበሉ እየተጨነቁ የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው ዞሩ፤ ዓለም አልተገባቸውምና በምድረ በዳና በተራራ፥ በዋሻና በምድር ጕድጓድ ተቅበዘበዙ። እነዚህም ሁሉ በእምነታቸው ተመስክሮላቸው ሳሉ የተሰጠውን የተስፋ ቃል አላገኙም፥ ያለ እኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ እግዚአብሔር ስለ እኛ አንዳች የሚበልጥ ነገርን አስቀድሞ አይቶ ነበርና።

ወንጌል
የዮሐንስ ወንጌል 1: 43 – 51

ወደ ኢየሱስም አመጣው። ኢየሱስም ተመልክቶ። አንተ የዮና ልጅ ስምዖን ነህ፤ አንተ ኬፋ ትባላለህ አለው፤ ትርጓሜው ጴጥሮስ ማለት ነው። በነገው ኢየሱስ ወደ ገሊላ ሊወጣ ወደደ፥ ፊልጶስንም አገኘና። ተከተለኝ አለው። ፊልጶስም ከእንድርያስና ከጴጥሮስ ከተማ ከቤተ ሳይዳ ነበረ። ፊልጶስ ናትናኤልን አግኝቶ። ሙሴ በሕግ ነቢያትም ስለ እርሱ የጻፉትን የዮሴፍን ልጅ የናዝሬቱን ኢየሱስን አግኝተነዋል አለው። ናትናኤልም። ከናዝሬት መልካም ነገር ሊወጣ ይችላልን? አለው። ፊልጶስ። መጥተህ እይ አለው። ኢየሱስ ናትናኤልን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ ስለ እርሱ። ተንኰል የሌለበት በእውነት የእስራኤል ሰው እነሆ አለ። ናትናኤልም። ከወዴት ታውቀኛለህ? አለው። ኢየሱስም መልሶ። ፊልጶስ ሳይጠራህ፥ ከበለስ በታች ሳለህ፥ አየሁህ አለው። ናትናኤልም መልሶ። መምህር ሆይ፥ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፤ አንተ የእስራኤል ንጉሥ ነህ አለው። ኢየሱስም መልሶ። ከበለስ በታች አየሁህ ስላልሁህ አመንህን? ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያለህ አለው። እውነት እውነት እላችኋለሁ፥ ሰማይ ሲከፈት የእግዚአብሔርም መላእክት በሰው ልጅ ላይ ሲወጡና ሲወርዱ ታያላችሁ አለው።

 

 

CrossTalk Ecumenical Christian Education Center - Rabweh, Saydet El Beshara Church, 1st floor above the saloon, Metn, Lebanon
email: r.nasrallah@mycrosstalk.org - Tel: (961)3-254310
© 2013 CrossTalk | All Rights Reserved