About Us
Courses
Extracurricular Activities
Community Outreach
Homemade Food
Photo Gallery
Activities and Events
Church Readings
Schedule
Library
Publications
Donations
 
'For God so loved the World that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life'
John 3:16
 
 
 
Church Readings - Greek Catholic - Sunday March 22nd

الرّسالة
عبرانيّين 6: 13 – 20

يا إِخوَةُ، إنَّ اللهَ عِندَ وَعدِهِ لإِبراهيم، إذ لَم يَكُنْ لهُ أنْ يُقسِمَ بما هوَ أَعظَمُ مِنهُ، أَقسَمَ بِنَفسِهِ قائِلًا: ’لَأُبارِكَنَّكَ بَرَكَةً وأُكَثِّرَنَّكَ تَكثيرًا‘. وهكذا إذ تَأَنَّى نالَ المَوعِد. وإِنَّما النَّاسُ يُقسِمُونَ بِما هوَ أعظَمُ (منهُم) وتَنقَضي كلُّ مُشاجَرَةٍ بَينَهُم بالقَسَمِ لِلتَّثبيت. لذلكَ لَمَّا شاءَ اللهُ أَن يَزيدَ ورَثَةَ الموعِدِ بَيانًا لعَدَمِ تَحوُّلِ عَزمِه، تَوَسَّطَ بقَسَمٍ حتَّى نَحصُلَ بأمرَينِ لا يَتحَوَّلانِ ولا يُمكِنُ أَنْ يُخلِفَ اللهُ فيهِما، على تَعزِيَةٍ قَوِيَّةٍ، نحنُ الَّذينَ التجَأْنا إلى التَّمَسُّكِ بالرَّجاءِ المَوضوعِ أمامَنا، الَّذي هوَ لَنا كمِرساةٍ للنَّفْسِ أَمينَةٍ وراسِخَةٍ. وهوَ يَدخُلُ إِلى داخِلِ الحِجابِ حيثُ دخَلَ يَسوعُ كسابقٍ لأَجلِنا، صائِرًا رئيسَ كهَنَةٍ إِلى الأبَدِ على رُتبَةِ مَلْكيصادَق

الإنجيل
مرقس 9: 17 – 31

في ذلكَ الزَّمان، دَنا إِلى يسوعَ إِنسانٌ وسَجدَ لهُ قائِلًا: ’يا مُعَلِّم، قَد أَتَيتُكَ بابني بهِ روحٌ أَبكَم، وحَيثُما اعتَراهُ يَصرَعُهُ، فيُزبِدُ ويَصرِفُ بأَسنانِهِ ويَيبَس. وَقَد قُلتُ لِتَلاميذِكَ أَن يُخرِجوهُ فلَم يَقدِروا‘. فأَجابَهُ قائِلًا: ’أَيُّها الجيلُ غَيرُ المُؤمِن، إِلى مَتى أَكونُ عِندَكُم؟ وَحتَّى مَتى أَحتَمِلُكُم؟ هَلُمَّ بهِ إِليَّ‘. فأَتَوْهُ بهِ. فلمَّا رآهُ لِلوَقتِ صَرَعهُ الرُّوح، فَسقَطَ على الأَرضِ يَتَمَرَّغُ وَيُزْبِد. فسأَلَ أَباهُ: ’منذُ كَم مِنَ الزَّمانِ أَصابَهُ هذا؟‘ فقال: ’منذُ صِباه، وكثيرًا ما أَلقاهُ في النّارِ وفي المياهِ لِيُهلِكَهُ. لَكِنْ إِنِ استطَعتَ شيئًا، فتحَنَّنْ عَلينا وأَغِثْنا‘. فقالَ لهُ يَسوع: ’إِنِ استطَعتَ أَن تُؤْمِنَ فكلُّ شَيءٍ مُمكِنٌ لِلمُؤْمِن‘. فصاحَ أَبو الصَّبيِّ لِساعَتِهِ بِدُموعٍ وقال: ’إِنّي أُومنُ يا ربّ، فأَعِنْ قِلَّةَ إِيماني‘. فلمَّا رأَى يسوعُ أَنَّ الجَمعَ يتَبادَرونَ إِليهِ، انتهَرَ الرُّوحَ النَّجِسَ قائِلًا لهُ: ’أَيُّها  الرُّوحُ الأَصَمُّ الأَبكَم، أَنا آمُرُكَ أَنِ اخرُجْ منهُ، ولا تَعُدْ إِليهِ مِن بَعد‘. فصرَخَ وخبَطَهُ كثيرًا وخرَجَ منهُ. فصارَ كالميِّتِ حتَّى قالَ كثيرونَ: ’إِنَّهُ قد مات!‘ فأَخذَ يسوعُ بيَدِهِ وأَنهضَهُ، فقام. ولمَّا دخَلَ البيتَ، سأَلَهُ تلاميذُهُ على انفِراد: ’لماذا لَم نستَطِعْ نَحنُ أَن نُخرِجَهُ؟‘ فقال لهم: ’إنَّ هذا الجِنسَ لا يُمكِنُ أَن يَخرُجَ بِشَيءٍ إِلَّا بالصَّلاةِ والصَّوم‘. ولمَّا خرَجوا مِن هُناك اجتازوا في الجَليل، ولم يكُنْ يُريدُ أَن يَدريَ أَحد. وكان يُعلِّمُ تلاميذَهُ ويقولُ لهم: ’إنَّ ابنَ الإِنسانِ سَيُسلَمُ إِلى أَيدي النَّاسِ فيقتُلُونَهُ، وبَعدَ أَن يُقتَلَ يقومُ في اليومِ الثَّالث‘

Lettre
Hébreux 6: 13 – 20

Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme Il ne pouvait prêter serment par quelqu’un de plus grand que Lui, Il prêta serment par Lui-même, et Il dit: ‘Je te comblerai de bénédictions et Je multiplierai ta descendance.’ Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu’eux, et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion; Dieu a donc pris le moyen du serment quand Il a voulu montrer aux héritiers de la promesse, de manière encore plus claire, que sa décision était irrévocable. Dieu S’est ainsi engagé doublement de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l’espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l’âme; elle entre au-delà du rideau, dans le Sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur, Lui Qui est devenu Grand Prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité

Évangile
Marc 9: 17 – 31

Quelqu’un dans la foule Lui répondit: ‘Maître, je T’ai amené mon fils, il est possédé par un esprit qui le rend muet; cet esprit s’empare de lui n’importe où, il le jette par terre, l’enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J’ai demandé à Tes disciples d’expulser cet esprit, mais ils n’en ont pas été capables.’ Prenant la parole, Jésus leur dit: ‘Génération incroyante, combien de temps resterai-Je auprès de vous? Combien de temps devrai-Je vous supporter? Amenez-le-Moi.’ On le Lui amena. Dès qu’il vit Jésus, l’esprit fit entrer l’enfant en convulsions; l’enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père: ‘Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il?’ Il répondit: ‘Depuis sa petite enfance. Et souvent il l’a même jeté dans le feu ou dans l’eau pour le faire périr. Mais si Tu peux quelque chose, viens à notre secours, par compassion envers nous!’ Jésus lui déclara: ‘Pourquoi dire: Si Tu peux’…? Tout est possible pour celui qui croit.’ Aussitôt le père de l’enfant s’écria: ‘Je crois! Viens au secours de mon manque de foi!’ Jésus vit que la foule s’attroupait; Il menaça l’esprit impur, en lui disant: esprit qui rends muet et sourd, Je te l’ordonne, sors de cet enfant et n’y rentre plus jamais!’ Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l’esprit sortit. L’enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait: ‘Il est mort.’ Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva, et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, Ses disciples l’interrogèrent en particulier: ‘Pourquoi est-ce que nous, nous n’avons pas réussi à l’expulser?’ Jésus leur répondit: ‘Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière et le jeûne.’ Partis de là, ils traversaient la Galilée, et Jésus ne voulait pas qu’on le sache, car Il enseignait Ses disciples en leur disant: ‘Le Fils de l’Homme est livré aux mains des hommes; ils Le tueront et, trois jours après Sa mort, Il ressuscitera’

Letter
Hebrews 6: 13 – 20

For when God made a promise to Abraham, because He could swear by no one greater, He swore by Himself, saying, ‘Surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you.’ And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. For men indeed swear by the greater, and an oath for confirmation is for them an end of all dispute. Thus God, determining to show more abundantly to the heirs of promise the immutability of His counsel, confirmed it by an oath, that by two immutable things, in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation, who have fled for refuge to lay hold of the hope set before us. This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the Presence behind the veil, where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become High Priest forever according to the order of Melchizedek

Gospel
Mark 9: 17 – 31

Then one of the crowd answered and said, ‘Teacher, I brought You my son, who has a mute spirit. And wherever it seizes him, it throws him down; he foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. So I spoke to Your disciples, that they should cast it out, but they could not.’ He answered him and said, ‘O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to Me.’ Then they brought him to Him. And when he saw Him, immediately the spirit convulsed him, and he fell on the ground and wallowed, foaming at the mouth. So He asked his father, ‘How long has this been happening to him?’ And he said, ‘From childhood. And often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if You can do anything, have compassion on us and help us.’ Jesus said to him, ‘If you can believe, all things are possible to him who believes.’ Immediately the father of the child cried out and said with tears, ‘Lord, I believe; help my unbelief!’ When Jesus saw that the people came running together, He rebuked the unclean spirit, saying to it, ‘Deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more!’ Then the spirit cried out, convulsed him greatly, and came out of him. And he became as one dead, so that many said, ‘He is dead.’ But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when He had come into the house, His disciples asked Him privately, ‘Why could we not cast it out?’ So He said to them, ‘This kind can come out by nothing but prayer and fasting.’ Then they departed from there and passed through Galilee, and He did not want anyone to know it. For He taught His disciples and said to them, ‘The Son of Man is being betrayed into the hands of men, and they will kill Him. And after He is killed, He will rise the third day’

ደብዳቤ ወደ
ወደ ዕብራውያን 6: 13 – 20

እግዚአብሔርም ለአብርሃም ተስፋ በሰጠው ጊዜ። በእውነት እየባረክሁ እባርክሃለሁ እያበዛሁም አበዛሃለሁ ብሎ፥ ከእርሱ በሚበልጥ በማንም ሊምል ስላልቻለ፥ በራሱ ማለ፤ እንዲሁም እርሱ ከታገሰ በኋላ ተስፋውን አገኘ። ሰዎች ከእነርሱ በሚበልጠው ይምላሉና፥ ለማስረዳትም የሆነው መሐላ የሙግት ሁሉ ፍጻሜ ይሆናል፤ ስለዚህም እግዚአብሔር፥ የተስፋውን ቃል ለሚወርሱ ፈቃዱ እንደ ማይለወጥ አብልጦ ሊያሳያቸው ስለ ፈቀደ፥ እግዚአብሔር ሊዋሽ በማይቻል በሁለት በማይለወጥ ነገር፥ በፊታችን ያለውን ተስፋ ለመያዝ ለሸሸን ለእኛ ብርቱ መጽናናት ይሆንልን ዘንድ፥ በመሓላ በመካከል ገባ፤ ይህም ተስፋ እንደ ነፍስ መልሕቅ አለን እርሱም እርግጥና ጽኑ የሆነ ወደ መጋረጃውም ውስጥ የገባ ነው፤ በዚያም ኢየሱስ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ሊቀ ካህናት የሆነው፥ ስለ እኛ ቀዳሚ ሆኖ ገባ።

ወንጌል
ምዕራፍ 9: 17 – 31

ከሕዝቡ አንዱ መልሶ። መምህር ሆይ፥ ዲዳ መንፈስ ያደረበትን ልጄን ወደ አንተ አምጥቼአለሁ፤ በያዘውም ስፍራ ሁሉ ይጥለዋል፤ አረፋም ይደፍቃል፥ ጥርሱንም ያፋጫል ይደርቃልም፤ እንዲያወጡለትም ለደቀ መዛሙርትህ ነገርኋቸው፥ አልቻሉምም አለው። እርሱም መልሶ። የማታምን ትውልድ ሆይ፥ እስከመቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ? እስከ መቼስ እታገሣችኋለሁ? ወደ እኔ አምጡት አላቸው። ወደ እርሱም አመጡት። እርሱንም ባየ ጊዜ መንፈስ ወዲያው አንፈራገጠው፤ ወደ ምድርም ወድቆ አረፋ እየደፈቀ ተንፈራፈረ። አቱንም። ይህ ከያዘው ስንት ዘመን ነው? ብሎ ጠየቀው። እርሱም። ከሕፃንነቱ ጀምሮ ነው፤ ብዙ ጊዜም ሊያጠፋው ወደ እሳትም ወደ ውኃም ጣለው፤ ቢቻልህ ግን እዘንልን እርዳንም አለው። ኢየሱስም። ቢቻልህ ትላለህ፤ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አለው። ወዲያውም የብላቴናው አባት ጮኾ። አምናለሁ፤ አለማመኔን እርዳው አለ። ኢየሱስም ሕዝቡ እንደ ገና ሲራወጥ አይቶ ርኵሱን መንፈስ ገሠጸና። አንተ ዲዳ ደንቆሮም መንፈስ፥ እኔ አዝሃለሁ፥ ከእርሱ ውጣ እንግዲህም አትግባበት አለው። ጮኾም እጅግም አንፈራግጦት ወጣ፤ ብዙዎችም። ሞተ እስኪሉ ድረስ እንደ ሙት ሆነ። ኢየሱስ ግን እጁን ይዞ አስነሣው ቆመም።  ቤትም ከገባ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ። እኛ ልናወጣው ያልቻልን ስለ ምንድር ነው? ብለው ብቻውን ጠየቁት። ይህ ወገን በጸሎትና በጦም ካልሆነ በምንም ሊወጣ አይችልም አላቸው። ከዚያም ወጥተው በገሊላ በኩል አለፉ፤ ደቀ መዛሙርቱንም ያስተምር ስለ ነበር ማንም ያውቅ ዘንድ

 

 

CrossTalk Ecumenical Christian Education Center - Rabweh, Saydet El Beshara Church, 1st floor above the saloon, Metn, Lebanon
email: r.nasrallah@mycrosstalk.org - Tel: (961)3-254310
© 2013 CrossTalk | All Rights Reserved